Publicerad: 2020-06-01 11:14 | Uppdaterad: 2020-06-01 11:30

Ny avhandling om teknisk utveckling av metoder för avbildning med hjärt-MR

Alexander Fyrdahl vid gruppen Klinisk fysiologi, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, försvarar sin avhandling "Applications of the golden angle in cardiovascular MRI" den 5 juni 2020. Huvudhandledare är Andreas Sigfridsson.

Alexander Fyrdahl
Alexander Fyrdahl

Hallå där Alexander Fyrdahl, vad handlar din avhandling om?

–Min avhandling handlar om teknisk utveckling av nya metoder för avbildning med hjärtmagnetresonanstomografi (hjärt-MR) som baserar sig på det gyllene snittet.

Vilka är de viktigaste resultaten?

–De viktigaste resultaten är att vi kan uppnå en unikt hög tidsupplösning vilket låter oss fånga snabba rörelser i hjärtat, men metoden kan även användas för att korta ned insamlingstiden och minska bildartefakter.

Hur kan den kunskapen komma människor till nytta/bidra till att förbättra människors hälsa?

–Den höga tidsupplösningen kan bland annat användas för att mäta viktiga parametrar för att diagnosticera hjärtsvikt på ett sätt som tidigare inte varit möjligt med hjärt-MR.

Vilka mål har du för framtiden?

–Jag hoppas kunna fortsätta på den vetenskapliga banan, närmast genom en post-dok tjänst utomlands.

Disputation

Fredagen den 5 juni 2020 kl 16:00. Disputationen kan följas online via Zoom: https://ki-se.zoom.us/j/63093217035

Avhandling

Applications of the golden angle in cardiovascular MRI

Kontakt

Alexander Fyrdahl Anknuten till Forskning