Publicerad: 2020-02-04 13:10 | Uppdaterad: 2020-02-10 13:55

Ny avhandling om spindlars silkesproteiner samt proteinproduktion av medicinsk relevans

Portrait of Médoune Sarr
Médoune Sarr, doktorand vid sektionen för neurogeriatrik, är redo för disputation. Foto: Annika Clemes

Hallå där Médoune Sarr, doktorand vid sektionen för Neurogeriatrik. Den 28 februari ska du försvara din avhandling ”A star is born: Development of NT* as a biotechnological tool based on the mechanism of pH dependent dimerization of the spidroin N-terminal domain”. Vad handlar den om?

Underlåtenhet att producera lösliga proteiner i forskning och inom läkemedelsindustrin kan vara en potentiell hälsorisk om proteinet ska användas för medicinska tillämpningar.

Min avhandling fokuserar på att förstå hur spindlar lagrar sina silkesproteiner och hur denna kunskap kan tillämpas för att producera lösliga och aktiva proteiner av medicinsk relevans.

Vilka är de viktigaste resultaten?

Vi belyser hur spindlar använder den N-terminala (NT) domänen av deras silkesproteiner för att hantera sitt silke. Vi utnyttjade den biologiska rollen för NT till att med genteknik designa NT*, ett verktyg avsett för produktion av terapeutiskt relevanta proteiner som har visat sig vara aggregationsbenägna. Med NT* tillhandahåller vi också ett verktyg för att undvika några av de problem med aggregering som uppstår inom forskning som utförts på amyloidbildande proteiner, vilka är förknippade med en uppsättning olika sjukdomar.

Hur bidrar denna nya kunskap till att förbättra människors hälsa?

NT* underlättar produktionen av proteiner med terapeutisk potential och kan bidra till att bättre förstå de underliggande mekanismerna för amyloidrelaterade sjukdomar, t.ex. Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom, för vilka inga botande behandlingar har hittats.

Vad ska du göra nu? Kommer du att fortsätta forska?

Jag har ett stort intresse för spindelsilke och jag skulle vilja fortsätta forska på detta område. Kanske kommer jag att fokusera mer på hur man producerar artificiellt spindelsilke i nästa steg i min karriär.

 

Kontakt