Publicerad: 2020-02-21 14:38 | Uppdaterad: 2020-02-21 15:02

Ny avhandling om patientsäkerhet inom primärvården och på akutmottagningar

Hallå där Rita Fernholm, doktorand vid sektionen för Allmänmedicin och primärvård. Den 9 mars ska du försvara din avhandling ”Patient safety in primary and emergency care”. Vad handlar den om?

Portrait of Rita Fernholm, PhD-student at NVS
Rita Fernholm, doktorand som snart disputerar, NVS. Foto: Annika Clemes

Huvudfokus är patientsäkerhet inom primärvården och akutmottagningarna. Avhandlingen undersöker särskilt diagnostiska fel och riskfaktorer för vårdskada. Den undersöker också patienternas och vårdpersonalens perspektiv när det gäller vikten av olika risker och möjliga sätt att minska dessa risker.

Vilka är de viktigaste resultaten? 

Diagnostiska fel är den vanligaste typen av allvarlig vårdskada som kan förebyggas i primärvården och på akutmottagningar. Diagnoserna som är inblandade i diagnostiska fel är främst cancer i primärvården och frakturer inom akutvården. Patienter med psykisk sjukdom löper högre risk för vårdskador. Patienter och vårdpersonal tror att förbättrad kontinuitet i vården och förbättrad kommunikation, som safety-netting-strategier, kan minska risken för vårdskada.

Hur kan den kunskapen komma människor till nytta/bidra till att förbättra människors hälsa? 

Med högre kontinuitet i vården och strategier för safety-netting skulle färre patienter kunna uppleva vårdskador.

Vad ska du göra nu? Kommer du fortsätta att forska? 

Under 2020 och framåt är jag engagerad i forskning för att testa safety-netting inom primärvården och på akutmottagningar i Region Stockholm.