Publicerad: 2021-06-04 10:35 | Uppdaterad: 2021-06-04 11:06

Ny avhandling om neuroinflammation och dess resolution vid Alzheimers sjukdom

Hallå där, Ying Wang, doktorand vid sektionen för neurogeriatrik! Den 23 juni försvarar du din avhandling “Neuroinflammation and its resolution in Alzheimer's disease". Vad handlar den om?

bild på Ying Wang framför Aula Medica.
Ying Wang, doktorand vid sektionen för neurogeriatrik, NVS. Foto: Privat.

Kronisk inflammation är ett av de viktigaste kännetecknen för Alzheimers sjukdom (AD) och kan bero på en otillräcklig resolution, som är inflammationens slutfas då vävnaden ska läkas och återgå till homeostas. Min avhandling fokuserar på protein- och lipid-medierade signaler som reglerar inflammation och dess resolution förändras i cerebrospinalvätskan (CSF) från patienter med AD, och hur dessa faktorer är associerade med kognition och biomarkörer för AD, samt om man kan använda effekterna av den pro-resolverande lipid maresin 1 (MaR1) för att påverka mikroglias inflammatoriska reaktioner i relation till AD på ett gynnsamt sätt.

Vilka är de viktigaste resultaten?

Jag fann att protein- och lipid-mediatorer i CSF från AD-patienter uppvisade en förändring till en mer pro-inflammatorisk profil, och att denna var associerad med förändringar i markörer för den molekylära patologin i AD, samt att denna profil var starkt påverkad av närvaron av komorbiditeter. Resultaten visar också på minskade nivåer av pro-resolverande lipidmediatorer vid AD, vilket stödjer att resolution av inflammation är störd i AD-hjärnan. Jag fann också att MaR1 dämpade AD-relaterad neuroinflammation i modeller av humana mikroglia genom nedreglering av immun-relaterad gentranskription och aktivering av NF-kB, stimulerade upptag av ß-amyloid (Aß) peptid och reducerade Aß-inducerad celldöd.

Hur kan den kunskapen komma människor till nytta/bidra till att förbättra människors hälsa?

Profiler av protein- och lipidmediatorer relaterade till inflammation och dess resolution kan vara av vikt vid utveckling av nya diagnostiska verktyg för AD, och därmed hjälpa till att skilja mellan dem som kommer att utveckla AD och dem som inte gör det. Minskade nivåer av pro-resolverande mediatorer och skyddande effekter av MaR1 tyder på att stimulering av resolution är en lovande strategi för behandling av AD, en sjukdom där en kronisk icke resolverad inflammation finns i hjärnan.

Vad ska du göra nu? Kommer du att fortsätta forska? 

Jag planerar att arbeta kliniskt på ett sjukhus samtidigt som jag forskar och försöker translatera min framtida forskning till klinisk användning.

Kontakt

Ying Wang