Publicerad: 2021-01-13 12:33 | Uppdaterad: 2021-01-18 10:17

Ny avhandling om kirurgi vid skada på knäledens menisker

Fotbollsspelare
Foto: CC Pixabay

Erik Rönnblad vid forskargruppen Idrottsmedicin, institutionen för molekylär medicin och kirurgi, försvarar sin avhandling "Studies on Meniscus Surgery with Focus on Preservation and Meniscus Function" den 22 januari 2021. Huvudhandledare är Karl Eriksson, KI SÖS.

Erik Rönnblad
Erik Rönnblad, Idrottsmedicin

Vad handlar din avhandling om?

Avhandlingen handlar om kirurgi vid skada på knäledens menisker med fokus på reparation och återskapande av meniskens funktion. Meniskerna är knäledens stötdämpare och borttagande av meniskvävnad kan leda till en ökad risk för ledslitage (artros). I avhandlingen tittar vi dels på vilken betydelse menisken har för stabiliteten i knäleden, vilka faktorer som påverkar om reparationen håller eller inte och hur en meniskreparation påverkar patientens knäfunktion och artrosutveckling. Vi har även en del i avhandlingen där vi presenterar en innovativ teknik där en sena från baksida lår används som en ny menisk. 

Vilka är de viktigaste resultaten?

Vi har visat att den inre menisken är viktig för stabiliteten i knäleden, i samband med en korsbandsoperation. Reparation av den yttre menisken och meniskreparationer som utförs samtidigt som en främre korsbandsoperation ökar chanserna för ett lyckat resultat. Vi har även noterat att de som vid en meniskskada får den reparerad upplever en förbättrad knäfunktion. En misslyckad meniskreparation medför en fem gånger högre risk för artros jämfört med en lyckad reparation. En av senorna från baksida lår kan eventuellt fungera som meniskersättning hos noga utvalda patienter som har blivit av med hela sin menisk.

Hur kan den kunskapen komma människor till nytta/bidra till att förbättra människors hälsa?

Meniskskador är mycket vanliga och det är långt vanligare att man avlägsnar meniskvävnad än reparerar. Detta medför en ökad risk för artros och försämrad knäfunktion på sikt vilket kan orsaka mycket lidande hos individen. Förhoppningen med denna avhandling är att den skall resultera i att fler meniskskador repareras och att fler patienter därmed får en bibehållen knäfunktion.

Vilka mål har du för framtiden?

Jag hoppas kunna bidra till att driva forskningen och utvecklingen inom knäkirurgi framåt så att människor med knäskador får den bästa behandlingen.

Disputation

Fredagen den 22 januari 2021 kl 09:00, via zoom, alt Ejnarsalen, Capio Artro Clinic, Valhallavägen 91

Avhandling

Studies on Meniscus Surgery with Focus on Preservation and Meniscus Function

 

Kontakt

Erik Rönnblad Anknuten till Forskning