Publicerad: 2021-08-26 08:47 | Uppdaterad: 2021-08-26 11:09

Ny avhandling om inflammation och dess resolution vid Alzheimers sjukdom

Hallå där, Ceren Emre, doktorand vid sektionen för neurogeriatrik! Den 3 september försvarar du din avhandling ”Resolving inflammation - analysis of mechanisms in relation to Alzheimer pathology and aging”. Vad handlar den om?

Alzheimers sjukdom karaktäriseras av kronisk inflammation till följd av en kraftig ackumulering av proteiner som bildar s.k. amyloida plack och neurofibrillära nystan i hjärnan. Det inflammatoriska svaret är en skyddande process som syftar till att skydda värden. Om inflammationen inte avslutas genom den s.k. resolutionsprocessen och immunsystemet fortsätter att aktiveras kan det leda till vävnadsskador och celldöd, och vid Alzheimers sjukdom orsaka minnesstörningar. Huvudfokus för min avhandling är att undersöka lipider och proteiner som är involverade i resolutionsprocessen för att avslöja hur dessa förändras vid Alzheimers sjukdom under sjukdomen utveckling, och om skyddande s.k. pro-resolverande lipidmediatorer kan användas i behandling av Alzheimers sjukdom för att avsluta inflammationen och åstadkomma reparation och återfå homeostas i hjärnan.

Vilka är de viktigaste resultaten?

Våra studier visade att proteiner och lipider som är involverade i resolutionsprocessen förändras i hjärnan vid Alzheimers sjukdom liksom i en musmodell för Alzheimers sjukdom,  vilket tyder på en störning av denna process. I musmodellen för Alzheimers sjukdom fann vi att dessa faktorer förändras på ett åldersberoende sätt, vilket tyder på vikten av timing för att stimulera resolutionsprocessen. Ett viktigt resultat var också att pro-resolverande lipidmediatorer som gavs till musmodellen för Alzheimers sjukdom reducerade minnesstörningar.

Hur kan denna nya kunskap bidra till att förbättra människors hälsa?

Denna avhandling visar potentialen i att använda pro-resolverande lipidmediatorer som en terapeutisk strategi för att stimulera resolution och avsluta den kroniska inflammationen vid Alzheimers sjukdom och därmed åstadkomma positiva effekter på minnesfunktioner.

Vad väntar dig i framtiden? Kommer du fortsätta med forskning?

Jag har alltid varit intresserad av neurodegenerativa sjukdomar och önskat hjälpa människor med dessa sjukdomar genom att hitta nya terapeutiska strategier. Detta skulle ha stor inverkan på de drabbade patienterna. Jag vill gärna fortsätta arbeta inom neurovetenskap.

Kontakt

Ceren Emre Postdoktor