Publicerad: 2020-05-04 10:52 | Uppdaterad: 2020-05-06 11:22

Ny avhandling om hjärt-MR för att diagnostisera pulmonell hypertension

João Ramos från gruppen Klinisk fysiologi vid Institutionen för molekylär medicin och kirurgi försvarar sin avhandling "Pulmonary hypertension and heart failure : physiological markers assessed by cardiovascular magnetic resonance" den 8 maj 2020. Huvudhandledare är Martin Ugander.

João Ramos.
João Ramos

Vad handlar din avhandling om?

Min avhandling handlar om utveckling samt klinisk validering av nya metoder inom hjärtmagnetresonanstomografi (hjärt-MR) för att diagnostisera pulmonell hypertension, förhöjt tryck i lungartären, och diastolisk dysfunktion, ett tillstånd associerat med hjärtsvikt.

Vilka är de viktigaste resultaten?

Diagnosen av pulmonell hypertension och diastolisk dysfunktion med hjärt-MR är möjlig och ger bra resultat. Vi applicerade och utvecklade metoder för att uppskatta lungartärstryck och mäta fysiologiska parametrar som används för att diagnostisera diastolisk dysfunktion.

Hur kan den kunskapen komma människor till nytta/bidra till att förbättra människors hälsa?

Hjärt-MR har vissa fördelar som avbildningsmetod, som till exempel högt upplösta bilder och hög ackuratess. Däremot är det inte ännu möjligt att diagnostisera alla hjärtsjukdomar med konventionella hjärt-MR metoder. Våra studier bidrar till att expandera vad hjärt-MR kan göra så att man får mer information som hjälp till diagnosen.

Vilka mål har du för framtiden?

Jag vill fortsätta min kliniska utbildning som ST-läkare inom kardiologi och även fortsätta att forska inom hjärtsjukdomar och hjärtavbildning. Jag ansöker om olika stipendier och forskningsfonder för att kunna göra post-dok.

Disputation

Fredagen den 8 maj 2020 kl 13:00, J3:11 Birger och Margareta Blombäck, Eugeniavägen 3 , Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, alt digitalt via länk https://ki-se.zoom.us/j/62039504862 

Avhandling

Pulmonary hypertension and heart failure : physiological markers assessed by cardiovascular magnetic resonance

 

Kontakt

João Ramos Anknuten till Forskning
+46852482731