Publicerad: 2021-05-11 14:08 | Uppdaterad: 2021-05-11 14:11

Ny avhandling om heterogeniteten i Alzheimers sjukdom

Hallå där, Konstantinos Poulakis, doktorand vid sektionen för klinisk geriatrik! Den 28 maj försvarar du din avhandling “Alzheimer’s disease heterogeneity assessment with MRI biomarkers and unsupervised statistical learning”. Vad handlar den om?

Porträtt av Konstantinos Poulakis, doktorand vid sektionen för klinisk geriatrik.
Konstantinos Poulakis, doktorand vid sektionen för klinisk geriatrik.

Målet med denna avhandling är att kombinera hjärnavbildning och maskininlärning för att definiera subtyper av Alzheimers sjukdom.

Vilka är de viktigaste resultaten? 

Våra resultat visar att förändringarna i hjärnans gråsubstans vid Alzheimers sjukdom över tid kan ta två huvudsakliga vägar (startar kortikalt eller startar i den mediala temporalloben). Vi har även visat att vi kan modellera longitudinella förändringar i integriteten i hjärnans vitsubstans för att identifiera och karaktärisera individer med olika åldrande.

Hur kan den kunskapen komma människor till nytta/bidra till att förbättra människors hälsa? 

Våra resultat kan bidra till att svara på relevanta frågor om åldrandet av vit- och gråsubstans i hjärnan samt heterogeniteten inom Alzheimers sjukdom. Det slutliga målet med vår forskning är att kunna identifiera personer med risk för nedsatt kognitiv förmåga i framtiden. Vi vill även kunna förutsäga atrofigrad och kognitiva förändringar hos patienter med Alzheimers sjukdom på individnivå, vilket kan komma att utgöra ett hjälpmedel för vårdplanering.

Vad ska du göra nu? Kommer du fortsätta att forska? 

Ja, jag kommer fortsätta forska inom fältet kognitiva sjukdomar och hjärnavbildning.

Kontakt