Disputationer Disputation: Andrea Porserud

2022-06-03 9:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Ulf von Euler, J3:06, samt online via Zoom

Titel: Taking physical rehabilitation after abdominal cancer surgery further – by enhanced recovery and physical activity

Huvudhandledare

Maria Hagströmer, professor, Karolinska Institutet, institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, sektionen för fysioterapi

Bihandledare

Malin Nygren-Bonnier, docent, Karolinska Institutet, institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, sektionen för fysioterapi

Markus Aly, med. dr., Karolinska Institutet, institutionen för molekylär medicin och kirurgi

Opponent

Charlotte Urell, docent, Uppsala universitet, institutionen för kvinnors och barns hälsa

Betygsnämnd

Ingrid Demmelmaier, docent, Uppsala universitet, institutionen för folkhälsa och vårdvetenskap

Lena-Marie Petersson, med. dr., Karolinska Institutet, institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, sektionen för omvårdnad

Martin Rutegård, docent, Umeå universitet, institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap

Zoom

Välkommen att delta via Zoom: https://ki-se.zoom.us/j/68219956775

Kontakt

Profile image

Andrea Porserud

Postdoktorala Studier