Publicerad: 2020-11-19 14:08 | Uppdaterad: 2020-11-19 14:11

Ny avhandling om den molekylära chaperondomänen BRICHOS och hur den kan förhindra olika typer av proteinaggregering och mildra deras toxiska effekter

Hallå där Axel Leppert, doktorand vid sektionen för neurogeriatrik! Den 11 december kommer du att försvara din avhandling “Molecular basis for chaperone activities of the BRICHOS domain against different types of clumpy clients – a route to prevent amyloid toxicity”. Vad handlar den om?

Axel Leppert.
Axel Leppert, doktorand vid sektionen för neurogeriatrik.

Proteinaggregat förekommer i många allvarliga sjukdomar, till exempel i Alzheimers sjukdom (fibrillära aggregat) eller katarakt i ögonlinsen (icke-fibrillära aggregat). Lyckligtvis har naturen utvecklat proteinverktyg för att reglera och förhindra oönskad aggregering, så kallade molekylära chaperoner. Min avhandling fokuserar på att förstå hur den molekylära chaperondomänen BRICHOS kan förhindra olika typer av proteinaggregering och mildra deras toxiska effekter.

Vilka är de viktigaste resultaten? 

Vi såg att BRICHOS-domänen kan existera som monomer eller bilda komplex bestående av flera BRICHOS-molekyler (oligomerer) som har olika kapacitet att blockera fibrillär eller icke-fibrillär proteinaggregering. Dessutom hittade vi att omvandlingen från monomerer till oligomerer utlöses av reducerande konditioner. Sedan konstruerade vi olika varianter av BRICHOS-domänen med förbättrad stabilitet och effektivitet för att kunna modulera toxiska effekter av fibrillär proteinaggregering.

Hur kan den kunskapen komma människor till nytta/bidra till att förbättra människors hälsa? 

Att öka den molekylära chaperonkapaciteten är ett lovande sätt för att modulera aggregeringsrelaterade sjukdomar för vilka inga effektiva behandlingar har hittats.

Vad ska du göra nu? Kommer du fortsätta att forska? 

Jag har alltid haft ett stort intresse för biokemi och biofysik. Jag skulle vilja fortsätta forska och förstå de grundläggande mekanismerna för hur molekylära chaperoner fungerar. I framtiden skulle det vara intressant att lära mig några ytterligare metoder för proteinanalys, till exempel masspektrometri.

Kontakt

Axel Leppert Anknuten till Forskning