Publicerad: 2021-02-11 15:22 | Uppdaterad: 2021-02-11 15:24

Ny avhandling om barns upplevelser efter naturkatastrof

Hallå där Petra Adebäck, doktorand vid sektionen för allmänmedicin och primärvård! Den 19 mars kommer du att försvara din avhandling "To be a child and survive a natural disaster”. Vad handlar den om?

Porträtt av Petra Adebäck.
Petra Adebäck, doktorand vid sektionen för allmänmedicin och primärvård, NVS. Foto: Katja Bertell Vallin.

Vi vet från tidigare forskningsstudier att barn eller ungdomar kan få starka reaktioner efter katastrofer. Vi vet inte lika mycket om de psykologiska konsekvenser som katastrofer har på längre sikt. Därför har vi undersökt de svenska barn eller ungdomar, som var mellan 10-15 år, när de var i Sydostasien på semester samtidigt som Indian Ocean tsunami år 2004 drabbade dem. Vi ville undersöka om de hade psykologiska konsekvenser utifrån naturkatastrofen åtta eller nio år senare, när de blivit unga vuxna.

Vilka är de viktigaste resultaten?

Vi kunde se att mängden och typ av exponering under denna naturkatastrof samt det sociala stöd som barnen eller ungdomarna fick efter naturkatastrofen hade betydelse för de nu unga vuxna. Samtidigt hade många sena påminnelser som unga vuxna som de måste hantera på olika sätt. Om du miste någon nära under denna naturkatastrof hade du fler psykologiska konsekvenser som ung vuxen jämfört med om du inte hade förlorat någon nära.

Hur kan den kunskapen komma människor till nytta/bidra till att förbättra människors hälsa?

Att se att en katastrof av detta slag har långtidsverkan på de som drabbas har betydelse för de som möter drabbade, t.ex. läkare, att de psykologiska konsekvenserna efter så många år kan vara stora.

Vad ska du göra nu? Kommer du fortsätta att forska?

Jag fortsätter med mitt arbete på Region Stockholms Regionala Kunskapscentrum för Kris och katastrofpsykologi.

Kontakt