Disputationer Disputation: Andreas Wallin

2023-01-27 9:00 Add to iCal
Campus Flemingsberg Alfred Nobels allé 23, sal H2, samt online via Zoom

Balance Control in People with Multiple Sclerosis:
Mechanisms, Experiences, Design and Feasibility of an Exercise Trial

Huvudhandledare

Sverker Johansson, docent, Karolinska Institutet, institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, avdelningen för fysioterapi

Bihandledare

Erika Franzén, professor, Karolinska Institutet, institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, avdelningen för fysioterapi

Urban Ekman, docent, Karolinska Institutet, institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, avdelningen för klinisk geriatrik

Fredrik Piehl, professor, Karolinska Institutet, institutionen för klinisk neurovetenskap, avdelningen för neuro

Opponent

Ylva Nilsagård, docent, Örebro universitet, institutionen för hälsovetenskaper/Universitetssjukvårdens forskningscentrum, Region Örebro Län

Betygsnämnd

Ingrid Demmelmaier, docent, Uppsala universitet, institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Charlotte Dahle, docent, Linköpings universitet, institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper

Alexander Rozental, docent, Uppsala universitet, institutionen för psykologi/Karolinska Institutet, institutionen för klinisk neurovetenskap

Zoom

Välkommen att delta via Zoom: https://ki-se.zoom.us/j/66284504197

Kontakt

Profile image

Andreas Wallin

Postdoktor