Publicerad: 2024-01-17 15:23 | Uppdaterad: 2024-01-17 15:23

Ny avhandling om att identifiera personer med risk för benskörhetsfrakturer i tandvården

Hallå där Charlotta Elleby, doktorand vid avdelningen för fysioterapi. Den 1 februari försvarar du din avhandling "Identifying individuals at risk of fragility fractures in a dental setting". Vad handlar den om?

Charlotta Elleby, doktorand vid avdelningen för allmänmedicin och primärvård, NVS.
Charlotta Elleby, doktorand vid avdelningen för allmänmedicin och primärvård, NVS. Foto: Anna Molander.

Benskörhetsfrakturer är mycket vanliga bland äldre, och de orsakar stora problem för patienterna och höga kostnader för samhället. Vi har studerat olika sätt som tandvården skulle kunna hjälpa till att identifiera personer med hög frakturrisk, så de kan få förebyggande behandling. 

Vilka är de viktigaste resultaten? 

Vi fann att käkbenets utseende på tandröntgen inte kunde förutsäga frakturer på individnivå. Inte heller frågor om alkoholkonsumtion. Däremot kunde frågor om fysisk förmåga kopplas till höftfrakturer senare i livet. Vi undersökte även tandvårdspatienters tankar om att använda verktyget FRAX för att bedöma frakturrisk inom tandvården, och fann att de tyckte det skulle vara en bra service, man de hade viss oro som man måste ta hänsyn till. 

Hur kan denna nya kunskap bidra till att förbättra människors hälsa?  

Fortsatta studier och utveckling av dessa metoder kan förhoppningsvis leda till färre frakturer och därmed högre livskvalitet för den åldrande befolkningen.

Vad väntar i framtiden för dig? Kommer du att fortsätta bedriva forskning?  

Jag kommer att fortsätta med forskning parallellt med kliniskt arbete som tandläkare i Folktandvården Stockholm.

Kontakt

Charlotta Elleby Doktorand