Publicerad: 2024-02-19 16:48 | Uppdaterad: 2024-02-19 16:48

Ny avhandling om alkoholrelaterad kognitiv svikt

Hallå där Theofanis Tsevis, doktorand vid avdelningen för klinisk geriatrik. Den 23 februari försvarar du din avhandling ”Alcohol consumption and cognition”. Vad handlar den om?

Porträtt av Theofanis Tsevis, doktorand vid avdelningen för klinisk geriatrik, NVS.
Theofanis Tsevis, doktorand vid avdelningen för klinisk geriatrik, NVS. Foto: Privat.

Under de senaste åren har det skett betydande framsteg i definitionen och bättre förståelse av alla typer av demens. Men framstegen har inte varit i samma takt när det gäller alkoholrelaterad kognitiv svikt. Huvudfokus i mitt arbete är att karakterisera den kliniska (strukturella och neuropsykologiska) profilen av alkoholrelaterade hjärnskador hos äldre individer, att undersöka hur alkoholens effekt på kognition påverkas av specifika bidragande socioekonomiska och kliniska faktorer och slutligen att utvärdera diagnostisk noggrannhet av specifikt screeningtest (4AT) för att identifiera tecken på kognitiv svikt och delirium.

Vilka är de viktigaste resultaten?  

Vi har visat att det finns specifika interaktioner mellan alkoholkonsumtion och socioekonomiska parametrar som utbildning och inkomst som signifikant påverkar kognitiva prestationer på neuropsykologiska tester. Vi har observerat att kognitivt intakta äldre individer med högt alkoholintag har specifik frontal och occipital kortikal förtunning. Dessutom fann vi att alkoholrelaterad kortikal förtunning i den vänstra dorsolaterala prefrontala cortex (DLPC) är associerad med sämre prestanda i episodiskt minne, vilket tyder på att det möjligen finns andra kognitiva funktioner som påverkar prestationen på episodiskt minne vid högt alkoholintag i normalt åldrande och MCI. Slutligen, har vi visat att 4AT har god diagnostisk noggrannhet för att identifiera delirium i geriatriska enheter.

Hur kan denna nya kunskap bidra till att förbättra människors hälsa?  

Resultaten kan potentiellt bidra till implementeringen av nya modeller för bedömning och behandling av alkoholrelaterad kognitiv svikt på kognitiva mottagningar och geriatriska slutenvårdsavdelningar.

Vad ska du göra nu? Kommer du fortsätta att forska?  

Ja, jag skulle gärna fortsätta kombinera mina kliniska uppgifter med forskning inom kognition and åldrande.

Kontakt

theofanis tsevis Anknuten till Forskning