Publicerad: 2023-05-03 12:11 | Uppdaterad: 2023-05-04 17:09

Nominera verksamhet med lärande i fokus till KLOK-priset

Gångvägen akademiska stråket mellan Karolinska Universitetssjukhuset, Bioclinicum och Aula Medica
Akademiska stråket mellan KI och Karolinska sjukhuset, Solna. Foto: Lilian Pagrot.

KLOK-priset delas ut till en verksamhet där gott ledarskap och en organisation med lärande i fokus främjar den verksamhetsförlagda utbildningen. Prissumman är 50 000 kr. Nu är nomineringen till 2023 års pris öppen!

Priset går till en vårdenhet (vårdcentral, kliniskt laboratorium, hemsjukvård eller enhet på sjukhus) inom Stockholms län som bedöms ha gjort berömvärda insatser som stödjer grundutbildningen vid KI, inom ett eller flera av följande områden:

  • interprofessionell utbildning 
  • studentcentrerat lärande 
  • pedagogisk kompetensutveckling  
  • pedagogisk utveckling och forskning 
  • studenternas lärandemiljö 

Prissumman på 50 000 kr ska gå till en utvecklande och stimulerande aktivitet/evenemang för medarbetarna på enheten.

Nominera

Nomineringen för 2023 års KLOK-pris är nu öppen, skicka in senast 7 augusti 2023