Publicerad: 2024-03-12 08:00 | Uppdaterad: 2024-04-11 10:58

Nominera verksamhet med lärande i fokus till KLOK-priset

Optikerstudent
Optikerstudent, KI. Foto: Martin Stenmark.

KLOK-priset delas ut till en verksamhet där gott ledarskap och en organisation med lärande i fokus främjar den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU). Nu är nomineringen till 2024 års pris öppen!

KLOK-priset lyfter goda exempel där man med ett gott ledarskap och en välorganiserad verksamhet med lärande i fokus främjar verksamhetsintegrerat lärande (VIL) av hög kvalitet. Priset går till en hälso- och sjukvårdsenhet inom Stockholms län som bedöms ha gjort berömvärda insatser inom ett eller flera av följande områden:

  • interprofessionellt lärande 
  • studentcentrerat lärande 
  • studenternas lärandemiljö 
  • pedagogisk kompetensutveckling
  • pedagogiskt nytänkande
  • pedagogisk utveckling och forskning

Om priset

Priset utgörs av en prissumma om 50 000 kr som ska gå till en utvecklande/stimulerande aktivitet/evenemang för medarbetarna på enheten. 

Nominera

Nomineringen för 2024 års KLOK-pris är nu öppen.