Publicerad: 2023-09-28 12:14 | Uppdaterad: 2023-10-18 11:19

Optikerprogrammets utbildningsenhet på S:t Eriks Ögonsjukhus får KLOK-priset 2023

Fem medarbetare vid Optikerprogrammet och S:t Eriks Ögonsjukhus som håller i prisstatyett och blommor.
Maria Nilsson, Mirza Karamovic, Linda Kwenga Koppari, Johan Hedström och Marika Wahlberg Ramsay tar emot KLOK-priset 2023. Foto: Thomas Nixon.

Årets KLOK-pris går till Optikerprogrammet som tillsammans med S:t Eriks Ögonsjukhus utvecklat en klinisk utbildningsmottagning där studenter från flera utbildningsprogram får bredda och fördjupa sina kunskaper i en interprofessionell lärandemiljö.

Den kliniska utbildningsmottagningen är ett samarbete mellan KI och S:t Eriks Ögonsjukhus där olika professioner tillsammans handleder studenter från ett flertal utbildningsprogram i en interprofessionell lärandemiljö. Studenterna kommer från optikerprogrammet, legitimerade optiker på magisterprogrammet, sjuksköterskor under specialistutbildning samt läkarkandidater.

Handledarteamet består av både personal från S:t Eriks Ögonsjukhus (ST-läkare, ögonspecialistläkare och legitimerade optiker med magisterexamen) och lärare från optikerutbildningen.

Mirza, det var du som nominerade er verksamhet till KLOK-priset. Hur går tankarna när ni nu mottagit priset?

- Jag är väldigt, väldigt glad! Priset kommer som ett kvitto på det arbete vi har gjort och gör. Det är en bekräftelse på att fortsätta att utveckla vår verksamhet, säger Mirza Karamovic.

Är det någon del som är extra viktig för er i ert pedagogiska arbete?

- Jag vill lyfta fram det interprofessionella arbetet och att det även ger oss som handledare stora möjligheter att lära och utvecklas vilket är väldigt värdefullt, säger Johan Hedström.

Vad betyder priset för er verksamhet?

- Det betyder väldigt mycket för oss och bekräftar att samarbetet mellan S:t Eriks Ögonsjukhus och Karolinska Institutet fungerar väldigt bra, säger Linda Kwenga Koppari.

Prissumman ska gå till en utvecklande aktivitet för medarbetarna - vad ska ni göra?

- Tid är pengar och pengar är tid så vi ska använda det här tillskottet för att samla medarbetarna inom verksamheten och arbeta vidare med utveckling av den - en egen lärardag helt enkelt!, säger Maria Nilsson.

En stor glasskulptur och en blombukett.
KLOK-priset innan utdelning på Lärardagen. Foto: Louise Grännsjö.

Priset består av en glasskulptur framtagen av Riksglasskolan i Nybro och en prissumma på 50 000 kr. Priset delades ut på KI:s Lärardag 27 september och mottogs av:

Den kliniska utbildningsmottagningen startades från början av Maria Nilsson och Manoj Kakaröverläkare S:t Eriks Ögonsjukhus.

Motivering

Optikerprogrammet på Karolinska Institutet har tillsammans med S:t Eriks Ögonsjukhus utvecklat en mottagning där studenter från flera program på KI får tillfälle att under handledning bredda och fördjupa sina kunskaper i en interprofessionell lärandemiljö. På mottagningen arbetar studenterna i team som förundersöker patienterna och sedan följer med under läkarbesöket för att ta del av hela vårdförloppet och handläggningen.

Lärandemiljön är anpassad för såväl aktivt som studentcentrerat lärande och är utrustad med moderna undersökningsinstrument som biomikroskop och tillhörande video. Det innebär att studenterna tillåts ta del av den erfarne klinikerns undersökning i realtid och på samma sätt kan handledare följa studenternas omhändertagande av patienter. Handledare och specialister medverkar vid studenternas patientseminarier där också lika villkor, hållbar utveckling och etiska aspekter är stående inslag.”

Film: Intervju med KLOK-vinnarna

Hedersomnämnande

I år delades också ett hedersomnämnande ut till Södersjukhusets akutmottagning.

Motivering

”Studentmodulen på Södersjukhusets akutmottagning erhåller ett hedersomnämnande som ett gott exempel på verksamhetsförlagd utbildning av hög kvalitet för Karolinska Institutets grundutbildningsprogram.

Varje termin genomför cirka 200 studenter från läkar- och sjuksköterskeprogrammen verksamhetsförlagd utbildning i studentmodulen. Modulen bemannas av särskilt utvalda handledare samt sjuksköterske- och läkarstudenter som arbetar efter principer kring studentcentrering, interprofessionellt samarbete och peer learning. Modulen har lett till att fler studentplatser kan erbjudas, intresset för klinisk handledning har ökat och studenterna uttrycker sin uppskattning i kursvärderingarna.”

Om KLOK-priset

Syftet med KLOK-priset (Kliniskt Lärande genom Organisations- och Kompetensutveckling) är att lyfta goda exempel på verksamheter där gott ledarskap och en organisation med lärande i fokus främjar verksamhetsförlagd utbildning av hög kvalitet.

Kontakt

Malin Sellberg Pedagogisk Utvecklare