Publicerad: 2015-10-05 11:37 | Uppdaterad: 2015-10-05 14:24

Nobelpriset i fysiologi eller medicin 2015 till William C. Campbell, Satoshi Ōmura och Youyou Tu

Urban Lendahl. Foto: Erik Cronberg

Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet har i dag beslutat att tilldela Nobelpriset i fysiologi eller medicin år 2015 med ena hälften gemensamt till William C. Campbell och Satoshi Ōmura för deras upptäckter rörande en ny terapi mot infektioner orsakade av parasitmaskar och den andra hälften till Youyou Tu för hennes upptäckter rörande en ny terapi mot malaria.

Sjukdomar som orsakas av parasiter har varit ett gissel för mänskligheten sedan urminnes tider och utgör ett globalt hälsoproblem. Parasitsjukdomar drabbar särskilt den fattigaste delen av mänskligheten och är ett hinder för att förbättra människors hälsa och välmående.

Årets Nobelpristagare har utvecklat nya terapier som har revolutionerat behandlingen av några av de mest spridda och förödande parasitsjukdomarna. William C. Campbell och Satoshi Ōmura upptäckte ett nytt läkemedel, Avermectin, som i en vidareutvecklad form radikalt har minskat förekomsten av flodblindhet och lymfatisk filariasis, samt visat sig vara effektivt även mot en rad andra parasitsjukdomar.

Youyou Tu upptäckte Artemisinin, ett läkemedel som avsevärt sänkt dödligheten för patienter som lider av malaria. Dessa två upptäckter har försett mänskligheten med nya sätt att bekämpa dessa svårartade sjukdomar som årligen drabbar hundratals miljoner människor. Vinsterna av detta i form av minskat lidande och förbättrad global hälsa är närmast omätbart stora.

Läs hela pressmeddelandet från Nobelprize.org
William C. CampbellWilliam C. Campbell föddes 1930 i Ramelton, Irland. Efter en grundexamen från Trinity College vid University of Dublin 1952, doktorerade han år 1957 vid University of Wisconsin, Madison, Wisconsin, USA. Mellan åren 1957 och 1990 var han anställd vid Merck Institute for Therapeutic Research, och under åren 1984–1990 var han chef för sektionen för utveckling av nya analysmetoder vid samma institut. Campbell är idag Research Fellow Emeritus vid Drew University i Madison, New Jersey, USA.
Satoshi Ōmura Satoshi Ōmura föddes 1935 i Yamanashi Perfecture i Japan och är japansk medborgare. Han har två doktorsexamina: en i farmaceutisk vetenskap år 1968 från Tokyo University, Japan, och en i kemi från Tokyo Univsity of Science, Japan, år 1970. Han var anställd som forskare vid Kitasato Institute, Japan mellan åren 1965 och 1971 och mellan åren 1975 och 2007 var han professor vid Kitasato University, Japan. Sedan år 2007 är han professor emeritus vid samma universitet.
Youyou TuYouyou Tu föddes 1930 i Zhejiang Ningpo i Kina och är kinesisk medborgare. Hon har en examen från Institutionen för farmaci vid Beijing Medical University år 1955. Mellan åren 1965 och 1978 var hon biträdande professor vid China Academy of Tradtional Chinese Medicine, mellan åren 1979 och 1984 lektor samt från 1985 professor vid samma institut. Sedan år 2000 är Tu chefprofessor vid China Academy of Traditional Chinese Medicine.