Publicerad: 2019-04-10 12:42 | Uppdaterad: 2019-04-10 13:04

Mutation bakom obotlig sjukdom kartlagd

Forskare vid Karolinska Institutet har kartlagt den genetiska förändring som ligger bakom den obotliga sjukdomen systemisk mastocytos. Resultaten ger ny kunskap om hur sjukdomen utvecklas. I studien, som publiceras i tidskriften EBioMedicine, identifierar forskarna också ett protein som skulle kunna användas för att diagnostisera sjukdomen bättre.

Systemisk mastocytos är en obotlig sjukdom som kännetecknas av ett kraftigt ökat antal immunceller av typen mastceller. Milda former orsakar ofta svåra allergiliknande symtom, medan den mest allvarliga formen av sjukdomen – mastcellsleukemi – leder till organkollaps med dödlig utgång. Gemensamt för nästan alla patienter är att de har en mutation i en gen som kallas KIT.

Nu har forskare vid Karolinska Institutet och Uppsala Universitet spårat vilka celler i kroppen som har denna mutation. Resultatet publiceras i den vetenskapliga tidskriften EBioMedicine.

Karta över mutationens frammarsch

Genom att analysera över 10 000 benmärgsceller lyckades forskarna bilda en karta över mutationens frammarsch.

– Vi kunde spåra mutationen hela vägen tillbaka till den ursprungliga blodstamcellen i vissa patienter. Det var också tydligt att muterade mastceller konkurrerar ut de normala mastcellerna, säger Joakim Dahlin, forskare vid institutionen för medicin, Solna, Karolinska Institutet, som lett studien.

Forskarna såg också att patienternas mastceller uttrycker höga nivåer av ett protein kallat CD45RA.

– Av en slump upptäckte vi att det är en stor skillnad i proteinets nivå mellan patienternas och kontrollgruppens mastceller. Just nu undersöker vi om man kan använda proteinet vid diagnos av systemisk mastocytos, säger Jennine Grootens, doktorand vid samma institution och studiens försteförfattare.

Inblick i sjukdomens uppkomst

Enligt forskarna ger resultaten en tydlig inblick i sjukdomens uppkomst. De konstaterar också att mutationens utbredning bland blodstamceller kan vara en av förklaringarna till att sjukdomen är så svår att bota.

Studien är resultatet av ett djupgående samarbete mellan grundforskare och läkare vid Sveriges mastocytos-centra i Stockholm och Uppsala.

Forskningen har finansierats av Vetenskapsrådet, Cancerfonden, Radiumhemmets Forskningsfonder, Magnus Bergvalls stiftelse, Tore Nilssons stiftelse för medicinsk forskning, Karolinska Institutet och ALF-medel.

Publikation

”Single-cell analysis reveals the KIT D816V mutation in haematopoietic stem and progenitor cells in systemic mastocytosis”
Jennine Grootens, Johanna S. Ungerstedt, Maria Ekoff, Elin Rönnberg, Monika Klimkowska, Rose-Marie Amini, Michel Arock, Stina Söderlund, Mattias Mattsson, Gunnar Nilsson och Joakim S. Dahlin
EBioMedicine, online 8 april 2019, doi: 10.1016/j.ebiom.2019.03.089