Publicerad: 2022-12-19 10:18 | Uppdaterad: 2023-09-19 12:20

Muskelsvaghet vanligt tillstånd bland patienter som vårdas på intensivvårdsavdelning

Dekorativ bild.
Patient i sjukhussäng. Bild: Mohamed Hassan/Pixabay

Förvärvad myopati (Critical Illness Myopathy, CIM) är ett vanligt tillstånd bland respiratorvårdade intensivvårdspatienter och som kan medföra förlängd vårdtid, ökad dödlighet/sjuklighet, långvarig återhämtning, försämrad patientlivskvalitet och inte minst ökade sjukvårdskostnader. Forskare på Karolinska Institutet har studerat bakomliggande mekanismer på respiratorvårdade intenivvårdspatienter i en klinisk longitudinell studie som publicerades nyligen i Journal of Cachexia, Sarcopenia & Muscle.

Bild på Lars Larsson som utför experiment på IVA-modeller
Lars Larsson utför experiment på IVA-modellerna. Foto: Ya Wen

Under de senaste 65 åren har intensivvårdsavdelningar (IVA) genomgått en betydande utveckling som resulterat i högre överlevnad. Men de livräddande insatserna åtföljs även av negativa konsekvenser för IVA-patienter, och som drabbar skelettmuskelsystemen, däribland kritisk sjukdomsmyopati (CIM). Förekomsten av CIM är cirka 30% bland IVA-patienter, och nästan 100% hos neuro-IVA-patienter som utsätts för långvarig kontrollerad mekanisk ventilation och immobilisering. De negativa konsekvenserna har dessutom blivit allt tydligare under covid 19-pandemin.

Utredningen om uppkomsten och utvecklingen, diagnosen och effektiva insatser är otillräckliga enligt Lars Larsson, professor vid institutionen för fysiologi och farmakologi, Karolinska Institutet, och överläkare vid institutionen för klinisk neurofysiologi vid Karolinska universitetssjukhuset, som rapporterade om det första fallet i Skandinavien av CIM hos en IVA-patient för snart tre decennier sedan.

‒ På den tiden blev patienter feldiagnostiserade vilket fortfarande är vanligt. Sedan identifieringen av den första patienten har vi lyckats förbättra diagnostiska metoder, få en grundläggande förståelse för underliggande mekanismer i experimentella och kliniska studier och utvärderat nya interventionsstrategier, säger Lars Larsson.

Bild på Nicola Cacciani i labmiljö står vid monitorer och driver systemen som stöder IVA-modellen.
Nicola Cacciani driver systemen som stöder IVA-modellen. Foto: Ya Wen

Viktiga resultat

Nyligen genomförde gruppen en klinisk studie på CIM på tio neuro-IVA-patienter som kräver långvarig kontrollerad mekanisk ventilation. De rekryterade patienterna följdes longitudinellt med upprepad insamling av muskelprover och kroppsvätskor, följt av muskelfiberkontraktila mätningar, rutinmässiga elektrofysiologiska mätningar och tidsförloppet av aktivering av olika signalvägar på gennivå. Förlust av äggviteämnet som genererar kraft och rörelse i muskelcellen (myosin) resulterar i muskelförlamning alternativt muskelförsvagning  med negativa konsekvenser för patientens livskvalitet, förlängd vårdtid och sjukvårdskostnader. 

‒ Enligt mätningarna noterades förlust av muskelfunktion och utarmning av motorproteinet myosin hos alla tio patienter som utsattes för långvarig mekanisk ventilation och immobilisering, säger Nicola Cacciani seniorforskare i gruppen och studiens första författare".

Personalporträtt Biomedicum
Ya Wen. Foto: Johannes Frandsén

Hur kan denna nya kunskap bidra till att förbättra människors hälsa?

‒ Vi hoppas att denna studie kan ligga till grund för framtida interventionsstudier som syftar till att minska de negativa konsekvenserna av modern intensivvård, förbättra intensivvårdspatientens livskvalitet och reducera den ekonomiska bördan som vård av patienter i kritiskt tillstånd medför, säger Ya Wen postdoktor och medförfattare till studien.

Forskningen har finansierats av Vetenskapsrådet, Erling-Perssons Stiftelse, Stockholms kommunfullmäktige (Alf), CIF Sverige och Karolinska Institutet.

Publikation

A prospective clinical study on the mechanisms underlying critical illness myopathy-A time-course approach.
Cacciani N, Skärlén Å, Wen Y, Zhang X, Addinsall AB, Llano-Diez M, Li M, Gransberg L, Hedström Y, Bellander BM, Nelson D, Bergquist J, Larsson L
J Cachexia Sarcopenia Muscle 2022 Dec;13(6):2669-2682