Publicerad: 2018-01-23 11:24 | Uppdaterad: 2019-12-02 16:12

Minskad tandvårdsrädsla hos barn med internet-KBT

Forskare vid Karolinska Institutet har utvecklat en lättillgänglig behandling för barn och ungdomar med fobi mot att gå till tandläkaren. Studien, som publiceras i Journal of Medical Internet Research visar att behandlingseffekten av den internetbaserade KBT-behandlingen var stark med minskad rädsla och ökad förmåga att klara av tandvården. Ett år senare var hälften av barnen helt av med sin fobi.

Tandvårdsrädslan börjar ofta i barndomen eller i tonåren och kan utvecklas till fobi med starka negativa känslor och tankar mot att gå till tandläkaren. Undvikandet att besöka tandvården leder ofta till bristande tandhälsa, obehandlad karies eller andra problem med tänderna.

Kognitiv beteendeterapi, KBT, är en effektiv behandling för olika typer av specifika fobier. För barn och ungdomar med tandvårdsfobi finns dock organisatoriska, ekonomiska och geografiska hinder som gör att sådan behandling inte blir av. Forskare har därför utvecklat en internetbaserad KBT-behandling, som de har testat i en öppen, okontrollerad studie på 18 patienter mellan 8 och 15 år.

12 veckors behandling via internet

Genom en internet-plattform fick deltagarna i studien veckovis online-vägledning från en psykolog via ett chattsystem. Behandlingen pågick under 12 veckor och innehöll även textstycken, animationer och tandvårdsrelaterade videoklipp. Till behandlingen tillkom också ett träningspaket med tandläkarspegel, sond, lokalbedövning och kanyl som skickades hem till barnet och föräldrarna tillsammans med detaljerade instruktioner om övningar. Genom behandling och guidning från psykologen kunde de hembaserade övningarna kopplas till verkliga exponeringar och inskolningsbesök på tandkliniker runtom i Sverige.

Resultatet visar en statistiskt och kliniskt signifikant ökning av barnens förmåga att genomföra tandbehandling, men också minskad rädsla, färre negativa tankar och ökad självtillit i tandvården. Vid en uppföljning ett år efter behandlingen hade 53 procent av barnen helt blivit av med sin tandvårdsfobi.

Förvånansvärt stark behandlingseffekt

– Även om vi förväntade oss positiva effekter av behandlingen var det förvånansvärt att se omfattningen av förbättringarna och den starka behandlingseffekten hos patienterna utan att de hade ett enda fysiskt möte med psykologen, säger Shervin Shahnavaz, forskare vid institutionen för odontologi på Karolinska Institutet som har utvecklat behandlingen.

Forskarna hoppas nu kunna upprepa resultaten i en pågående randomiserad och kontrollerad studie.

– Internetbaserad KBT för tandvårdsfobi hos barn och tonåringar kan bli en görbar och effektiv behandlingsform med potential att öka tillgängligheten för effektiv behandling, säger Shervin Shahnavaz.

Studien är ett resultat av samarbete med enheten för internetpsykiatri vid Stockholms läns landsting. Forskningen har finansierats av Styrgruppen för odontologisk forskning (SOF) och Majblommans riksförbund.

Publikation

Shahnavaz S, Hedman-Lagerlöf E, Hasselblad T, Reuterskiöld L, Kaldo V, Dahllöf G
”Internet-Based Cognitive Behavioral Therapy for Children and Adolescents With Dental Anxiety: Open Trial”
J Med Internet Res 2018;20(1):e12, online 22 januari 2018, doi:10.2196/jmir.7803