Publicerad: 2017-03-15 11:04 | Uppdaterad: 2017-03-21 12:57

Minnesceremoni i Hans Roslings anda

Det blev både tårar och skratt när Hans Roslings familj, kollegor från hela världen och många andra som ville hedra Hans Roslings minne, samlades för en minnesceremoni på Karolinska Institutet den 14 mars. Nära vännen Hans Wigzell ledde ceremonin i Aula Medica som blev ett spektrum av professor Roslings insatser inom global hälsa.

Sedan hans bortgång den 7 februari 2017 har en hel värld uttryckt sin sorg och delat sin uppskattning för Hans Rosling, professor i internationell hälsa vid Karolinska Institutet. Under tisdagens minnesceremoni fanns gäster från flera länder och via storbildskärm skickade också Bill och Melinda Gates en hälsning för att hylla sin vän.

Hans Wigzell, professor och tidigare rektor för Karolinska Institutet, förklarade innan ceremonin hur han ville hedra Hans Rosling:

– Jag vill att minnesceremonin ska ge en förståelse för hur Hans Rosling blev den han blev. Hur pappan arbetade som kafferostare i Uppsala och berättade för Hans om fattiga kaffebönder och exotiska länder. Och om mamman som fick tuberkulos och fick lämna över vården av Hans till sina föräldrar. Hon botades sedan av nya mediciner och kom efter några år tillbaka till Hans, berättar Hans Wigzell.

Doktorander och familj bland talarna

Under själva minnesceremonin var några av Hans Roslings tidigare doktorander där, liksom kollegor, vänner och närmaste familj. Talade gjorde bland andra Gapminder-medgrundarna, sonen Ola Rosling och svärdottern Anna Rosling Rönnlund, liksom forskaren inom katastrofmedicin och läkaren Johan von Schreeb, professorn i parasitologi Hannah Akuffo, chefen för det nationella näringsprogrammet i Demokratiska Republiken Kongo Jean Pierre Banea Mayambu och läraren och forskaren i global hälsa Helena Nordenstedt.

Jean Pierre Banea Mayambu, tackade, som representant för sitt eget land och länder i östra och centrala Afrika, Hans Rosling för upptäckten av förlamningssjukdomen konzo och dess koppling till hög konsumtion av kassavarot.

– Hans Roslings minne kommer alltid att leva i våra länder, sa Jean Pierre Banea Mayambu.

Johan von Schreeb, docent vid Karolinska Institutet och ledare för Kunskapscentrum för internationell katastrofmedicin, konstaterade att Hans Roslings liv blev sex månader kortare än dagens globala medellivslängd på 69 år. Han berättade sedan om Hans Roslings syn på utveckling – som ett skifte till att människor kan begrava de äldre istället för att tvingas begrava sina barn.

– Det hör till livet att behöva begrava sina föräldrar, men det kan aldrig vara normalt att tvingas begrava sina barn. Fattigdom är motsatsen till utveckling; det låser människor i misär. Hans Rosling bekämpade fattigdom under hela sitt liv, sa Johan von Schreeb.

La allt åt sidan när det behövdes

Abela Agnarson, doktor i internationell hälsa, arbetar med folkhälsofrågor på läkemedels- och medicinteknikbolaget Johnson & Johnson. Under ceremonin berättade hon att Hans Rosling varit hennes mentor under tio år. Med stor sorg och saknad i rösten talade hon om vad han har betytt för henne och många andra. Inte minst då han lyckades få Tanzanias president att dra tillbaka en order om att utvisa en grupp invånare i landet som saknade giltigt pass eller visum – något som bland annat skulle ha drabbat Abela Agnarsons släktingar i Tanzania.

– När du behövde Hans var han den ängel vi alla hoppas på. När jag knackade på hans dörr och berättade om ordern, släppte han allt annat han hade för händerna. Han kontaktade kyrkor, alla regeringar han hittade en ingång till, CNN, BBC och FN. Följande eftermiddag drog Tanzanias president omedelbart tillbaka ordern. Efter den dagen har vi fem kor i min by i Tanzania som bär Hans Roslings namn. Hans, du kommer alltid att vara min kompass i livet, sa Abela Agnarson.

Kring sekelskiftet såddes fröet till organisationen Gapminder. Det var när Hans Roslings äldsta son, Ola Rosling med hustru Anna Rosling Rönnlund hjälpte Hans Rosling att ta fram den bubbelgraf som var starten på mjukvaran Trendalyzer, som gör stora datamängder begripliga. Ola Rosling och Anna Rosling Rönnlund talade om hur de nu arbetar nu vidare med missionen att bekämpa okunnighet genom att sprida en faktabaserad världsbild som alla kan förstå. De uppmanade lärare, skolor, forskare och resten av världen att ta del av deras ”verktyg” på Gapminders webbplats, och att fortsätta sprida kunskap i Hans Roslings anda.

Skapade schimpanstestet

– Låt revolutionen fortsätta genom Gapminder, uppmanade även finansmannen och filantropen Sven Hagströmer som talade om hur stort intryck Hans Rosling gjort på honom när han först hörde honom i radioprogrammet Sommar i P1.

– Hela min familj lyssnade med stor fascination på vad denna man hade att berätta i programmet, både en och två gånger, sa Sven Hagströmer.

Självklart fick alla som deltog under minnesceremonin göra det test som Hans Rosling brukade använda för att testa kunskaperna hos sin publik – schimpanstestet.

En schimpans lyckas svara rätt med 33 procent chans, vilket gör att man kan mäta om publiken i fråga får ett bättre resultat än vad schimpanserna skulle få.

Att döma av denna publik hade många lärt sig av Hans Rosling, resultatet blev en bra bit över schimpansnivå.

Text: Stina Moritz

Så minns några av talarna Hans Rosling:

Hans Wigzell”Jag kommer att minnas Hans som en märklig person som tog personligt ansvar för saker som man skulle tycka låg långt bortom hans ansvar, till exempel Hans personliga omtankar om anhöriga till svenska soldater som stupat i Afghanistan. Han var en löfteshållande människa där ett ingånget löfte var heligt och hållfast tills det var infriat, till exempel löftet till Frelimos ledare Mondlane 1967 i Uppsala, att när Hans var klar läkare skulle han åka till Moçambique och arbeta som läkare på landsbygden där. Jag kommer också att minnas honom som en extremt seriös lärare för världen men samtidigt en människa med stor öppenhet för barnsligt dramatiska skämt.” Hans Wigzell, professor vid institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, tidigare rektor för Karolinska Institutet

Anna Rosling Rönnlund”Det som var typiskt för Hans var att när det var allvar så släppte han allt, ställde upp och styrde upp det som var viktigt. När det inte var allvar så var han istället ganska svår att få tag i, för då höll han på med sitt och hade en massa saker på gång. Många är ju tvärtom plikttrogna i det vardagliga och så bangar de när det verkligen blir allvar, men så var inte han. Han var inte så plikttrogen i det vardagliga, men han bangade aldrig när det var allvar. När vår son blev sjuk lade Hans ned nästan allt annat och ägnade sig helt åt vår son. Jag kommer att minnas hans enormt stora hjärta.” Anna Rosling Rönnlund, Hans Roslings svärdotter och medgrundare till stiftelsen Gapminder

Hannah Akuffo”Jag karaktäriserar vår relation med att Hans accelererar genom livet i en skinande Ferrari, medan jag tar mig framåt i min pålitliga Volkswagen. Han fick mig att gå utanför min komfortzon, till exempel genom att ifrågasätta Bill Gates. Jag tackar gud för att jag fick ha Hans i mitt liv som min kollega och vän.” Hannah Akuffo, programchef för forskningssamarbeten på Sida och professor i parasitologi vid Karolinska Institutet