Publicerad: 2023-05-24 10:33 | Uppdaterad: 2023-05-24 10:33

Mikroskopisk kolit och risken för akut pankreatit

I en rikstäckande svensk studie inkluderande över 12 000 patienter med mikroskopisk kolit (MC) fann forskare från Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet en ökad risk för akut pankreatit jämfört med den generella befolkningen. Studien har publicerats i The American Journal of Gastroenterology.

Porträtt av Dr David Bergman
Dr David Bergman. Foto: Gunilla Sonnebring

MC är ett tämligen nyligen beskrivet inflammatoriskt tillstånd i tjocktarmen. Följaktligen är kunskapen om sambandet med andra sjukdomar begränsad. Tidigare studier har funnit stöd för att patienter med inflammatoriska tarmsjukdomar såsom Mb Crohn och ulcerös kolit löper en ökad risk för akut pankreatit men sambandet med MC har än så länge varit outforskat.  

I en rikstäckande svensk studie som inkluderade över 12 000 patienter med MC fann forskarna en 57%-ig ökning av risken för akut pankreatit hos dessa patienter jämfört med individer från den generella befolkningen. Data om MC hämtades från den rikstäckande histopatologikohorten ESPRESSO.

Forskargruppen fann också att risken för akut pankreatit orsakad av gallsten ej var ökad. Således drevs den ökade risken av den starkare kopplingen till akut pankreatit och inte relaterad till gallsten.

–Vi anser att vårt arbete är viktigt eftersom det är den första studien som fokuserat på sambandet mellan MC och akut pankreatit, säger huvudförfattaren David Bergman, M.D, PhD vid Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet.

 –Våra resultat bidrar till kunskapen om associerade inflammatoriska tillstånd vid MC och understryker vikten av att ge råd och vård som minimerar risken för akut pankreatit till patienter med MC.

Jonas Ludvigsson. Photo: Alexander Donka
Professor Jonas Ludvigsson. Foto: Alexander Donka

Liknande resultat för män och kvinnor

Forskarna undersökte också om sambandet skiljde sig åt för män och kvinnor eller beroende på ålder, om man var yngre eller äldre än 50 år. Resultaten för de olika grupperna var dock likartade.

–Allt fler patienter får diagnosen MC och undrar om risken för andra sjukdomar. Vi är glada över att kunna bidra med sådan information, säger sisteförfattaren professor Jonas F. Ludvigsson, barnläkare vid Universitetssjukhuset Örebro, och professor vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet.

–Att ha tillgång till longitudinella data om patienter med MC, matchade kontroller men också syskon till patienter med MC gör att vi kan beräkna riskerna för allvarliga komplikationer och även flytta fältet framåt genom att ta hänsyn till familjerelaterade störfaktorer, tillägger Ludvigsson.

Studien finansierades av Karolinska Institutet, Stockholms läns landsting och National Institute of Health. 

Dr Ludvigsson har koordinerat en studie, finansierad av Janssen, på uppdrag av Svenska IBD- kvalitetsregistret (SWIBREG). Dr Ludvigsson har också fått ekonomiskt stöd från MSD för att skriva en artikel som granskar nationella sjukvårdsregister i Kina. Dr Olén har varit PI på projekt vid Karolinska Institutet finansierade av anslag från Janssen, Pfizer, AbbVie, Takeda och Ferring, och Karolinska Institutet har fått arvode för föreläsningar och deltagande i advisory boards från Janssen, Ferring, Galapagos, Bristol Myer Squibb, Takeda och Pfizer. Dr Olén rapporterar också bidrag från Pfizer, Galapagos och Janssen inom ramen för nationella säkerhetsövervakningsprogram.

Publikation

Microscopic colitis and risk of incident acute pancreatitis: A nationwide population-based matched cohort study.
Bergman D, Roelstraete B, Olén O, Lindkvist B, Ludvigsson JF
Am J Gastroenterol 2023 May;():