Publicerad: 2021-02-04 08:56 | Uppdaterad: 2021-02-10 10:28

Michael Axenhus får stipendiet från Carl Tullus Minnesfond 2020

Michael är doktorand vid sektionen för neurogeriatrik, NVS. Han får stipendiet med motiveringen “För viljan att forska i förvirring Och strävan att förmedla värme i vården“.

Mottagare av stipendiet från Carl Tullus Minnesfond 2020: Doktorand Michael Axenus, NVS, sektionen för neurogeriatrik. Foto: Sektionen för neurogeriatrik.

 Hur reagerade du när du fick reda på att du fått stipendiet?

Jag blev mycket glad och hedrad. Det är ett väldigt fint stipendium med många som ansöker. Carl Tullus är inte en ren forskningsfond utan har även en humanistisk aspekt. Det var en av anledningarna till att jag sökte och det gör det särskilt roligt att få stipendiet.      

Ökar motivation och ambition när man uppmärksammas så här?

Absolut. Det är alltid motiverande att få en ‘kvalitet-stämpel’ på det man gör. Det ger energi och inspiration att fortsätta pröva nya projekt och utmaningar. Det är även kul att uppmärksamma den spännande forskningen vi gör vid NVS.

Har du någon plan för stipendiesumman på 20 000 kr?

Jag planerar att använda summan för att vidareutveckla våra forskningsmetoder. Det innebär antagligen vidareutbildning inom mikroskopi/mikrokirurgi eller studiebesök i andra forskargrupper utomlands, något som det ofta är svårt att få finansiering till.

Hur är det att både forska och arbeta kliniskt som läkare som du gör?

Det är både utmanande och givande. Det finns en bra synergi mellan forskningen och kliniken, mycket tack vare närheten som NVS har till sjukhuset och klinikerna. Det kräver också att man är bra på att planera sin tid och projekt. Att var forskande kliniker ger en övergripande blick över svårigheterna och möjligheterna inom både vården och forskningen.  

Vad har du för planer/drömmar för framtiden?

Just nu är det forskar-AT och doktorandprojekt. Efter min disputation kommer jag vilja fortsätta forska och jag hoppas kunna kombinera forskningen med min framtida specialistutbildning. En dröm är att ha en egen forskningsgrupp vid KI, vi får se hur det går med det! 

 

Text: Annika Clemes

Carl Tullus minnesfond

Stipendiet instiftades för att hedra minnet av Carl Tullus, läkare, doktorand och engagerad medlem av Medicinska Föreningen, som omkom 2006 26 år gammal. Stipendiet på 20 000 kronor delas sedan 2008 ut till en forskande läkarstudent vid Karolinska Institutet.

Kontakt

Michael Axenhus Anknuten till Forskning