Publicerad: 2019-09-13 11:44 | Uppdaterad: 2019-09-13 16:02

MEB-biostatistiker tilldelas forskningsanslag för statistiska metoder för registerbaserad forskning

En grupp biostatistika forskare vid Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB) har blivit tilldelade ett bidrag till forskningsmiljö inom registerbaserad forskning på 13 miljoner kronor från Svenska Vetenskapsrådet för forskning med syfte att utveckla och förbättra de statistiska metoder som används inom registerforskning.

Professor Paul Dickman

Projektet koordineras av Paul Dickman och Erin Gabriel med 6 ytterligare medsökande från MEB; Arvid Sjölander, Therese Andersson, Keith Humphreys, Anna Johansson, Paul Lambert och Mark Clements samt två internationella samarbetspartners; Els Goetghebeur (Ghent University) och Sven Ove Samuelsen (Oslo Universitet).

Sverige är världsledande när det gäller att använda befolkningsregister i forskning, men det ökade utnyttjandet av registerdata har inte åtföljts av motsvarande framsteg inom statistiska metoder och programvara. Analys och tolkning av registerdata kompliceras av faktorer som s k confounding, olika tidsskalor, trunkering, tidsvarierande effekter och konkurrerande risker. Många befintliga metoder har därför begränsningar. Även när lämpliga metoder existerar är det inte säkert att man använder dem på bästa sätt, eller över huvudtaget, på grund av brist på kunskap eller lämplig programvara.

Portrait of Erin Gabriel
Dr Erin Gabriel

Gruppen på MEB har planerat ett ambitiöst projekt och har samlat en kärntrupp av statistiska forskare tillsammans med nya nationella och internationella samarbetspartners. Forskningsmiljön omfattar även en biostatistikgrupp med 40 biostatistiker inom en forskningsinstitution med en lång historia av världsledande registerbaserad forskning. Vi kommer utnyttja vår breda expertis inom områden som kausalinferens, statistisk modellering, maskininlärning och studiedesign för att främja statistisk metodutveckling och registerforskning på alla nivåer och i synergi med varandra.

Läs mer om anslaget på Svenska Vetenskapsrådets sida.

Kontakt

Gunilla Sonnebring Administratör