Publicerad: 2023-03-09 14:30 | Uppdaterad: 2023-03-09 14:30

Mats Hallgren får 3 930 000 kronor i anslag från Forte

Porträttbild av Mats Hallgren i blå skjorta.
Mats Hallgren. Foto: Privat

Mats Hallgren får 3 930 000 kronor i anslag för projektet ”Post covid-19 som ett hot mot ett friskt åldrande: en randomiserad kontrollerad studie av yoga för att förbättra livskvaliteten”.

Post-covid påverkar miljontals människor över hela världen. Vanliga symtom inkluderar trötthet, andfåddhet och försämrad kognition ("hjärndimma"). Smärta rapporteras ofta och sömnkvaliteten minskar. Den fysiska aktivitetsnivån sänks hos de flesta som drabbas, vilket ökar risken för multisjuklighet.

– Med tiden har dessa symtom en skadlig effekt på livskvalitet och mental hälsa. Sverige och Indien har upplevt stora covid-19-epidemier. I båda länderna har medelålders och äldre vuxna drabbats oproportionerligt mycket. Konventionell träning (t.ex. löpning) är inte lämplig för många av de drabbade, säger Mats Hallgren, senior forskare vid institutionen för global folkhälsa. Han fortsätter:

– Yoga har visat sig ha positiva effekter på många av de symtom som är förknippade med post-covid och kan hjälpa de drabbade att återfå god fysisk aktivitetsnivå och förbättra livskvaliteten. Detta är det första försöket för att undersöka effekterna av yogabaserad träning hos vuxna med post-covid. Resultaten kommer att lägga till viktig ny kunskap om genomförbarheten och effekterna av yoga hos dem som drabbats av detta.

Anslaget ges inom utlysningen Hälsa och välfärd för en åldrande befolkning i Sverige och Indien 2022 till samarbetsprojekt som stimulerar tvärvetenskaplig och innovativ forskning om åldrande och hälsa. Forte och det indiska forskningsrådet för medicinsk forskning (ICMR) står bakom satsningen.