Publicerad: 2022-10-07 10:47 | Uppdaterad: 2022-10-07 10:47

Martin Bergö omvald som vicerektor för forskning

Porträtt på Martin Bergö
Martin Bergö, vicerektor för forskning och ordförande i kommittén för forskning. Foto: Ulf Sirborn

Professor Martin Bergö är omvald som akademisk vicerektor för forskning samt ordförande i kommittén för forskning vid Karolinska Institutet. Den 4 oktober utsåg Karolinska Institutets rektor Ole Petter Ottersen vicerektorer och vice ordförande för fakultetsnämndens kommittéer.

Martin Bergö, professor vid institutionen för biovetenskaper och näringslära, Karolinska Institutet, har blivit omvald som akademisk vicerektor för forskning samt ordförande i kommittén för forskning. Mandatperioden för posten löper från 1 januari 2023 till 31 december 2025 och följde på ett rådgivande val tidigare i år.

Det var den 4 oktober som Karolinska Institutets rektor utsåg vicerektorer och vice ordförande för fakultetsnämndens kommittéer: kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, kommittén för utbildning på forskarnivå och kommittén för forskning.