Publicerad: 2022-10-05 13:57 | Uppdaterad: 2022-10-19 09:39

Vicerektorer i fakultetsnämndens kommittéer utsedda

Bildcollage. Från vänster: Martin Bergö, Ewa Ehrenborg och Robert Harris.
Vicerektorer i fakultetsnämndens kommittéer. Från vänster: Martin Bergö, Ewa Ehrenborg, Robert Harris. Foto: Erik Flyg

KI:s rektor Ole Petter Ottersen utsåg den 4 oktober vicerektorer och vice ordförande för fakultetsnämndens kommittéer: kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, kommittén för utbildning på forskarnivå och kommittén för forskning. Mandatperioden för posterna löper från 1 januari 2023 till 31 december 2025.

Rektor har nu utifrån resultatet av det rådgivande valet av vicerektor till fakultetsnämndens kommittéer beslutat vilka som blir vicerektorer och vice ordföranden för perioden 1 januari 2023-01-01 till och med 2025-12-31.

De nya vicerektorerna och vice ordföranden för perioden 2023-01-01 till och med 2025-12-31 är:

Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Professor Ewa Ehrenborg utses till vicerektor för utbildning tillika ordförande i kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Hon ersätter Annika Östman Wernersson som föreslås av konsistoriet att bli KI:s nästa rektor.

Professor Rune Brautaset utses till vice ordförande i kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Rektor valde att jämka valresultatet till kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå och frångå valresultatet då en jämn könsfördelning bör råda mellan vicerektor och vice ordförande (se föreskrifter. Därmed beslutade rektor att utse Rune Brautaset till vice ordförande istället för Maria Hagströmer.

Kommittén för utbildning på forskarnivå

Professor Robert Harris utses åter till vicerektor för forskarutbildning tillika ordförande i kommittén för utbildning på forskarnivå.

Professor Erika Franzén utses åter till vice ordförande kommittén för utbildning på forskarnivå.

Kommittén för forskning

Professor Martin Bergö utses åter till vicerektor för forskning tillika ordförande i kommittén för forskning.

Professor Marie Arsenian-Henriksson utses till vice ordförande i kommittén för forskning. Hon ersätter Catarina Almqvist Malmros.