Publicerad: 2022-12-09 10:04 | Uppdaterad: 2022-12-09 10:04

Marcus Carlsson - ny professor vid MMK!

Marcus Carlsson, professor i klinisk fysiologi
Marcus Carlsson, professor i klinisk fysiologi

Vi hälsar professor Marcus Carlsson varmt välkommen till institutionen för molekylär medicin och kirurgi. Marcus Carlsson tillträdde som professor i Klinisk Fysiologi vid MMK den 7 november. Han blev kallad som professor från National Institutes of Health, USA där han lett forskargruppen "Clinical Physiology". Professuren är en kombinationstjänst med en position som överläkare vid Klinisk Fysiologi, Tema Hjärta Kärl Neuro vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Marcus Carlsson tar över uppdraget som forskargruppsledare för klinisk fysiologi från årsskiftet. 

Forskningsområde

De senaste åren har flera viktiga behandlingar tillkommit för hjärtsvikt och klaffsjukdom men hjärtsvikt har fortfarande en dålig prognos och sjukligheten är hög. Förbättrad förståelse av de bakomliggande mekanismerna är viktig för att välja rätt patient till rätt behandling i rätt tid. Avancerade biomarkörer från magnetkamerateknik skulle kunna hjälpa med detta, men hur dessa markörer är kopplad till utvecklingen av hjärtsvikt och hur de kan förutsäga effekten av klaffoperation är inte känd.  

Marcus forskningsområde är att främja förståelsen av hjärtsvikt med och utan hjärtklaffsjukdom med hjälp av kardiovaskulär magnetkamerateknik så att lämplig terapi kan öka välbefinnandet för patienter med hjärtsvikt. Den övergripande frågeställningen är om avancerade och nya biomarkörer för hjärtats genomblödning, blodflöde, pumpfunktion och hjärtskada har prognostisk information vid hjärtsvikt och kan användas för att förutsäga behandlingseffekt vid hjärtklaffsjukdom.

Tidigare erfarenheter och anställningar

Marcus Carlsson arbetade 20 år vid Universitetssjukhuset i Lund (nuvarande Skånes Universitetssjukhus) där han också var avdelningschef för Klinisk Fysiologi och Nuklearmedicin. Han har varit ordförande både för Svenska Hjärtförbundet och för  Svensk Förening för Klinisk Fysiologi och har varit Socialstyrelsens expert för "cardiac imaging" vid arbetet med Nationella Riktlinjer för Hjärtsjukvård.