Publicerad: 2021-05-04 15:26 | Uppdaterad: 2021-05-04 15:26

KI får 6,5 miljoner i anslag till covid-19-forskning

Foto på corona virus
Tretton KI-forskare får sammanlagt 6,5 miljoner kronor i anslag, cirka 40 procent av anslagen som delas ut av Hjärt-Lungfonden 2021. Foto: pixabay.com

Tretton KI-forskare har fått anslag av Hjärt-Lungfonden till sin forskning om det nya coronaviruset. Anslagen är sammanlagt 6,5 miljoner kronor, cirka 40 procent av anslagen som delas ut av Hjärt-Lungfonden (2021). Forskningens fokus ligger på efterförlopp av covid-19 där sjukdomen har orsakat sena komplikationer på hjärta, kärl och lungor. Totalt delades 15,7 miljoner kronor ut till 30 forskningsprojekt vid sex olika universitet.

Forskare och projekt som fått anslag:

Charlotte Thålin vid institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus, för projektet ”Prognostiska biomarkörer för allvarlig covid-19 sjukdom och komplikationer”.

Peter Lindholm vid institutionen för fysiologi och farmakologi, för projektet ”Kan vi bota långvariga besvär efter covid-19 med hyperbar oxygen (HBO): En randomiserad placebokontrollerad läkemedelsprövning”.

Malin Nygren Bonnier vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, för projektet ”Effekten av specifika interventioner för patienter med långcovid-19”.

Judith Bruchfeld vid institutionen för medicin, Solna, för projektet ”Uppföljning av patienter med långtidseffekter av covid-19 (långcovid)”.

Åsa Wheelock vid institutionen för medicin, Solna, för projektet ”Hem-monitorering och molekylär fenotypning av patienter med långtidscovid för subgruppering samt uppföljning av interventioner”.

John Pernow vid institutionen för medicin, Solna, för projektet ”Kärlskador orsakade av röda blodkroppar vid covid-19”.

Marcus Buggert vid institutionen för medicin, Huddinge, för projektet ”Kartläggning av immunologiska faktorer i blod och lunga kopplat till långtidscovid”.

Eddie Weitzberg vid institutionen för fysiologi och farmakologi, för projektet ”Behandling med dietärt nitrat mot komplikationer i blodkärl och lunga efter covid-19”.

Jacob Odeberg vid institutionen för medicin, Solna, för projektet ”Prognostiska biomarkörer för allvarlig covid-19-sjukdom och komplikationer”.

Anna Smed-Sörensen vid institutionen för medicin, Solna, för projektet ”Studier av immunsvar i luftvägar och lungor för att förstå sjukdomsgrad vid covid-19”.

Laszlo Szekely vid institutionen för laboratoriemedicin, för projektet  Behandlingsbara förändringar i lungor och hjärta identifierade genom obduktion av covid-19 och postcovid-patienter”.

Magnus Sköld vid institutionen för medicin, Solna, för projektet ”Predicting pulmonary fibrosis and ventilation-perfusion mismatch in COVID-19 patients by CT and MR image analysis”.

Petter Höglund vid institutionen för medicin, Huddinge, för projektet ”Trombocytens roll för trombosbildning och koagulationrubbning vid covid-19”.