Publicerad: 2019-05-24 10:41 | Uppdaterad: 2019-05-28 10:32

Magnus Dalén får Karolinapriset för föredömlig klinisk forskningsinsats

Vi gratulerar Magnus Dalén vid gruppen Thoraxkirurgi som får Karolinapriset 2019 för "Föredömlig klinisk forskningsinsats"!

Magnus Dalén receives the Karolina Award 2019
Magnus Dalén, foto Oscar Segerström

Prismotivering

Magnus Dalén bedriver patientnära forskning i form av interventions- och registerstudier. De primära forskningsområdena utgörs av studier av minimalinvasiva tekniker vid hjärtkirurgi. Genom utbildning, handledning och föreläsningar engagerar och inspirerar vinnaren andra yrkesgrupper, kollegor, studenter och allmänhet. Under de senaste fem åren har han föreläst mer än 250 föreläsningstimmar och publicerat över 60 vetenskapliga artiklar avseende patientnära forskning inom ämnet hjärtkirurgi.

Vinnaren sätter alltid patienten först både i klinik och forskning. Han utgår från patienten genom att utifrån forskningsresultat välja den lämpligaste behandlingen för patientens unika behov. Vinnaren bidrar till helhetssynen genom att arbeta över gränser med olika yrkesgrupper och andra universitetssjukhus, både i Sverige och utomlands, för att stimulera till goda kliniska resultat och forskningsmöjligheter.

Karolinapriset är Karolinska Universitetssjukhusets pris för föredömliga insatser i arbetet och är ett pris för medarbetarna av medarbetarna. Priset delas ut årligen i flera olika kategorier och firas i samband med Karolinadagen.

Karolinapriset 2019