Publicerad: 2023-09-20 15:47 | Uppdaterad: 2023-09-21 07:27

Lyckad kick-off för Forskarskolan i hälsovetenskap 2023

Alla, både handledare och doktorander, från Forskarskolan i Hälsovetenskap 2023 står i grupp utanför ANA23
Kick off för Forskarskolan i Hälsovetenskap 2023 Foto: Annika Clemes

Kick-off-evenemanget för Forskarskolan i hälsovetenskap 2023 var en stor framgång och samlade handledare, nya doktorander och studenter från kohorten 2021. Evenemanget ägde rum den 5 september 2023 och markerade en milstolpe för forskarskolan.

Doktorander sitter i lärosal i gruppdiskussioner under FiH:s kick off 2023.
Doktorander i gruppdiskussioner under kick offen. Foto: Annika Clemes

Kick-offen inkluderade presentationer och diskussioner som erbjöd insikter i olika spännande forskningsprojekt och utbildning inom området. Den underlättade även samarbeten och diskussioner om förväntningar bland deltagarna, vilket främjade en känsla av gemenskap och gemensamma mål.

Handledarna vid FiH:s kick off 2023, diskuterar i hallen vid ANA23.
Handledarna planerar och diskuterar. Foto: Annika Clemes

Detta evenemang exemplifierade forskarskolans engagemang för att stödja tillväxt och utveckling hos sina studenter och handledare. Framtiden ser lovande ut för fältet när nästa generation av hälsovetenskapliga forskare fortsätter sin akademiska resa.