Publicerad: 2018-10-23 13:31 | Uppdaterad: 2019-07-04 13:55

Ljubica Perisic Matic får Hagbergs Pris 2018

Vi gratulerar Ljubica Perisic Matic vid gruppen Kärlkirurgi som får Sven och Ebba-Christina Hagbergs pris 2018. Hon får priset för sina studier av de molekylära mekanismerna för funktionen hos glatta muskelceller vid ateroskleros.

Ljubica Perisic Matic, Department of Molecular Medicine and Surgery
Ljubica Perisic Matic

I Sven och Ebba-Christina Hagbergs Pris 2018 ingår både ett personligt pris om 150.000 kr samt ett forskningsanslag om 275.000 kr. Priset kommer att delas ut vid Karolinska Institutets installationshögtid i oktober 2019.

Förutom Ljubica Perisic Matic så får Petter Brodin vid institutionen för kvinnors och barns hälsa Hagbergs pris 2018 för sina studier av immunsystemets utveckling hos det nyfödda barnet.

Sven och Ebba-Christina Hagbergs Stiftelses mål är att stimulera och främja vetenskaplig forskning inom det medicinska respektive biokemiska området. Varje år delas ett personligt pris samt forskningsstöd ut till unga, disputerade forskare som utmärkt sig. Stiftelsens anslag och pris går vartannat år till de två olika kategorierna.