Publicerad: 2017-06-09 15:37 | Uppdaterad: 2017-06-14 16:17

Litium skyddar mot självmord

Under perioder med litiumbehandling minskar självmord och försök till självmord bland personer med bipolär sjukdom. Det visar en stor registerstudie gjord vid Karolinska Institutet som publiceras i The American Journal of Psychiatry.

Paul Lichtenstein. Foto: Ulf Sirborn.Drygt en procent av jordens befolkning lider av bipolär sjukdom. Sjukdomen kännetecknas av växelvisa faser med onormal upprymdhet och uttalad nedstämdhet. Medicinering med litium och valproinsyra verkar förebyggande mot maniska faser och har stämningsstabiliserande effekter. Sedan tidigare är det känt att personer med diagnosen har en markant förhöjd självmordsrisk, men huruvida medicinerna minskar självmordsrisken har inte varit tillräckligt utrett. För att ta reda på det har forskare vid bland annat Karolinska Institutet genomfört en omfattande registerstudie.

Många självmord skulle kunna förhindras

– Vi har nu starka belägg för att litiumbehandling förebygger självmordsförsök och självmord. Vi uppskattar att mer än tio procent av försöken och de fullbordade självmorden i vår undersökning hade kunnat förhindras om de här personerna hade stått på kontinuerlig litiumbehandling, säger Paul Lichtenstein, professor vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet.

I studien, som är ett samarbete med Göteborgs universitet, har forskarna studerat drygt 51 000 personer med bipolär sjukdom från det svenska nationella patientregistret under en period av åtta år (2005-2013). Mellan dessa år inträffade 10 648 självmordsrelaterade händelser. Studiedeltagarna har jämförts med sig själva under perioder med – och utan – litiumbehandling, och på samma vis med valproinsyra. Risken för självmord och självmordsförsök minskade med 14 procent under behandling med litium jämfört med när samma individer stod utan behandling. Studien visar också att behandling med valproinsyra, det vanligaste alternativet till litium, troligen inte har någon effekt alls på självmordsbeteende.

Minskad förskrivning av litium

Litiumbehandlingen har minskat stadigt i Sverige under de senaste åren. Paul Lichtenstein tror att resultaten kan få betydelse för det kliniska beslut som läkarna fattar då de ordinerar medicin mot bipolär sjukdom.

– När läkaren försöker hitta den bästa medicinska behandlingen till sin patient bör den självmordsförebyggande effekt som litium har vägas in, speciellt för patienter med suicidalt beteende, säger Paul Lichtenstein.

Studien har finansierats av Vetenskapsrådet, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Stiftelsen för strategisk forskning och the China Scholarship Council. Inga företagsintressen finns rapporterade.

Publikation

‘Suicidal Behavior During Lithium and Valproate Medication: A Within-individual Eight Year Prospective Study of 50,000 Patients With Bipolar Disorder’. Jie Song, Arvid Sjölander, Erik Joas, Sarah E. Bergen, Bo Runeson, Henrik Larsson, Mikael Landén, Paul Lichtenstein. The American Journal of Psychiatry, online 9 juni 2017.