Publicerad: 2020-11-26 10:46 | Uppdaterad: 2020-11-26 10:53

Larynxmask är säkert vid resuscitering av nyfödda

I veckans nummer av New England Journal of Medicine rapporterar Nicolas Pejovic och Susanna Myrnerts Höök resultaten från den hittills största randomiserade studien där användning av larynxmask jämförs med sedvanlig ansiktsmask för resuscitering av asfyktiska nyfödda barn.

Studien som inkluderade 1163 barn visade att larynxmask är säkert att använda och att metoden, efter särskild utbildning, kan tillämpas också av barnmorskor.  Studien visade dock ingen skillnad mellan grupperna avseende det primära utfallet död eller svår hjärnsfunktionspåverkan.

Pejovic disputerade under våren 2020 och Myrnerts Höök är doktorand vid universitetet i Bergen och planerar att disputera våren 2021. Bägge är kliniskt verksamma vid Södersjukhuset.  Medförfattare i studien är Mats Blennow vid institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC och Tobias Alfvén vid institutionen för global folkhälsa, KaroIinska Institutet.

Publikation

A randomized trial of laryngeal mask airway in neonatal resuscitation”. Nicolas J Pejovic, Susanna Myrnerts Höök, Josaphat Byamugisha, Tobias Alfvén, Clare Lubulwa, Francesco Cavallin, Jolly Nankunda, Hege Ersdal, Mats Blennow, Daniele Trevisanuto, och Thorkild Tylleskär, Drs. Pejovic and Myrnerts Höök contributed equally to this article. New England Journal of Medicine, online 26 november 2020, doi: 10.1056/NEJMoa2005333.