Publicerad: 2021-03-25 15:18 | Uppdaterad: 2021-03-25 16:29

Långsammare kognitiv försämring med vanlig behandling mot alzheimer

Äldre kvinna framför en grönskande bakgrund
Foto: Pixabay

Läkemedelsgruppen acetylkolinesterashämmare är en viktig del av behandlingen vid Alzheimers sjukdom, men deras effekt på kognitionen har varit omdiskuterad och få studier har undersökt deras långsiktiga effekter. Ny forskning från bland annat Karolinska Institutet visar goda kognitiva effekter och minskad dödlighet upp till fem år efter diagnos. Studien har publicerats i tidskriften Neurology.

Alzheimers sjukdom är en kognitiv hjärnsjukdom som drabbar miljontals patienter över hela världen. I Sverige lever ungefär 100 000 personer med diagnosen som har stor inverkan på livet både för patienterna och deras anhöriga. De flesta som får diagnosen är äldre än 65, men det finns patienter i 50-årsåldern.

Idag är kostnaden för vård och behandling av demenssjukdom cirka 60 miljarder kronor per år i Sverige. Det motsvarar kostnaden för vård och behandling av hjärt-kärlsjukdomar, och är dubbelt så hög som den för cancervård.

Acetylkolin viktigt signalämne

Vid Alzheimers sjukdom förändras flera kemiska signalämnen i hjärnan och därmed nervcellernas förmåga att kommunicera med varandra. Acetylkolin är ett sådant signalämne, med stor betydelse för bland annat minne, uppmärksamhet och koncentrationsförmåga.

Det finns tre olika läkemedel som fungerar som acetylkolinesterashämmare; galantamin, donepezil och rivastigmin, och som används i behandlingen av Alzheimers sjukdom.

Effekterna av acetylkolinesterashämmare har dock varit omdiskuterade, bland annat för att det finns relativt få kliniska studier som följer patienterna över lång tid. Nu har forskare vid Karolinska Institutet och Umeå universitet genomfört en registerstudie som följt personer med Alzheimers sjukdom under fem år från diagnosen.

Kvalitetsregistret SveDem

Studien bygger på patientdata från det nationella kvalitetsregistret SveDem, Svenska registret för kognitiva sjukdomar/demenssjukdomar, och omfattade 11 652 patienter som behandlas med acetylkolinesterashämmare, och en matchad kontrollgrupp av 5 826 patienter utan behandling.

Resultaten visade att behandling med acetylkolinesterashämmare var associerad med långsammare kognitiv nedgång under fem år, och 27 procent lägre dödlighet bland patienter med Alzheimers sjukdom jämfört med obehandlade.   

Hong Xu och Maria Eriksdotter, forskare vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Hong Xu och Maria Eriksdotter. Foto: Ulf Sirborn

– Galantamin hade den starkaste effekten på kognitionen i läkemedelsgruppen, vilket kan förklaras av dess effekt på nikotinreceptorer såväl som dess hämmande effekt på enzymet acetylkolinesteras, som bryter ner signalämnet acetylkolin, säger Hong Xu, postdoktor vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet och studiens försteförfattare.

– Våra resultat ger stöd för dagens rekommendationer att behandla personer med Alzheimers sjukdom med acetylkolinesterashämmare, men visar också att behandlingseffekten kvarstår under lång tid, säger Maria Eriksdotter, professor vid samma institution och studiens sisteförfattare och initiativtagare.

Forskningen finansierades av Vetenskapsrådet, FORTE, ALF-medel, Johanniterorden i Sverige, Svenska sällskapet för medicinsk forskning och Strategiska forskningsområdet Neurovetenskap (StraTNeuro), Karolinska Institutet.

Publikation

“Long Term Effects of Cholinesterase Inhibitors on Cognitive Decline and Mortality”. Hong Xu*, Sara Garcia-Ptacek*, Linus Jönsson, Anders Wimo, Peter Nordström, Maria Eriksdotter. Neurology, online 19 mars 2021, doi: 10.1212/WNL.0000000000011832. *Contributed equally