Publicerad: 2016-03-08 08:00 | Uppdaterad: 2016-03-08 16:58

Lång inlärningskurva för kirurger som opererar matstrupscancer

Uppemot 60 operationer, så många ingrepp av samma slag behöver en kirurg som opererar matstrupscancer ha gjort för att inte bristande erfarenhet ska påverka den långsiktiga överlevnaden negativt, enligt en stor, svensk kohortstudie av forskare vid Karolinska Institutet tillsammans med brittiska kollegor. Fynden, som publiceras i tidskriften Journal of Clinical Oncology, kan få stor betydelse i klinisk praxis.

Det är välkänt att patientens överlevnad efter matstrupscancerkirurgi hänger ihop med kirurgens erfarenhet av ingreppet, men det har inte varit känt hur många operationer som krävs innan kirurgen når den kompetens som krävs för optimala resultat avseende risken att patienten dör. Den nya studien är den första som undersökt kirurgens inlärningskurva i relation till dödlighet på kort och lång sikt.

– Det vi ser i studien är att en kirurg behöver göra 15 operationer för att uppnå ett stabilt resultat för överlevnaden under första månaden efter operationen, men hela 60 operationer innan han eller hon uppnår ett optimalt resultat på långtidsöverlevnaden. Det som var överraskande för mig var att inlärningskurvan för att optimera långtidsprognosen för tumöråterfall var så lång och att effekten var så tydlig, säger Jesper Lagergren, institutionen för molekylär medicin och kirurgi vid Karolinska Institutet och även knuten till Division of Cancer studies vid King’s College London, som har lett studien.

Jesper Lagergrens forskargrupp har i samarbete med forskare vid Imperial College i London undersökt en svensk kohort om 1821 patienter som opererats för matstrupscancer i Sverige under åren 1987–2010. De hade opererats av 139 olika kirurger. Forskarna tog reda på vilken kirurg som hade opererat och kunde på så sätt studera inlärningskurvan.

Erfarna kirurger

Trots att de som utför dessa operationer generellt är erfarna kirurger redan när de börjar operera matstrupscancer, visade analysen att inlärningskurvans vändpunkt för en stabil 5-årsdödlighet låg vid 60 operationer. Ingreppet som forskarna studerat är relativt ovanligt. Runt 150 operationer per år görs i Sverige. Det nya fyndet pekar på att det är bra att koncentrera matstrupscanceroperationerna till ett begränsat antal kirurger med särskilt intresse för just dessa operationer.

– Resultaten kan ge vägledning i klinisk praxis och innebär att ett strukturerat mentor- och träningsprogram bör införas för matstrupscancerkirurgi. Kirurger som börjar operera matstrupscancer bör genomföra många operationer tillsammans med en mer erfaren matstrupscancerkirurg innan han eller hon börjar operera självständigt, säger Jesper Lagergren, som själv är matstrupscancerkirurg.

Forskningen har finansierats med stöd av Vetenskapsrådet och Cancerfonden.

Text: Karin Söderlund Leifler

Publikation

Surgical Proficiency Gain and Survival Following Esophagectomy for Cancer
Sheraz R. Markar, Hugh Mackenzie, Pernilla Lagergren, George B. Hanna, Jesper Lagergren
Journal of Clinical Oncology, online 7 March 2016