Publicerad: 2012-11-21 23:00 | Uppdaterad: 2014-09-22 10:54

Lägre nivåer av nervskyddande ämnen i ryggmärgsvätskan vid självmordsförsök

Forskare vid Karolinska Institutet har upptäckt att patienter som gjort självmordsförsök har lägre nivåer i ryggmärgsvätskan av ämnen som påverkar bland annat tillväxten och skyddet av nervceller, den så kallade tillväxtfaktorn VEGF och signalmolekylen interleukin-8. De patienter som var mest deprimerade hade de lägsta värdena av VEGF. Studien, som publiceras i tidskriften Translational Psychiatry, ger ytterligare kunskap om de bakomliggande neurobiologiska mekanismerna till suicidalt beteende och kan på sikt bidra till bättre behandling av denna patientgrupp.

Interleukin-8 (IL-8) är viktig för att skydda nervcellerna medan tillväxtfaktorn VEGF (vascular endothelial growth factor) påverkar blodkärlstillväxten och nervcellers tillväxt i hippocampus, ett område i hjärnan av stor betydelse vid depression. VEGF är dessutom viktig för nybildning av nervceller och för att nya kopplingar mellan nervceller ska uppstå.

I djurstudier har man sett att behandling i form av elchocker och antidepressiva SSRI-preparat ökar VEGF-nivåerna i hjärnan och att VEGF kan ha betydelse för vilka patienter som svarar bra på antidepressiv behandling. Tidigare studier har också visat att patienter som försökt ta sitt liv hade mer av det inflammatoriska ämnet interleukin-6 (IL-6) i ryggmärgsvätskan, något som gett stöd åt teorin att inflammation i hjärnan kan vara en bidragande orsak till svåra depressioner.

Ökad risk för självmordsförsök

Den nu publicerade studien i Translational Psychiatry visar att låga nivåer av VEGF och IL-8 i ryggmärgsvätskan kan kopplas till ökad risk för självmordsförsök. I studien ingick 43 patienter som gjort ett självmordsförsök och 20 friska kontrollpersoner. Depressionens svårighetsgrad hos patienterna mättes med skattningsskalan MADRS, ett vanligt verktyg för att bedöma depression.

De patienter som uppvisat suicidala beteenden hade lägre nivåer av VEGF och IL-8 i ryggmärgsvätskan än kontrollpersonerna. De patienter som var mest deprimerade hade de lägsta nivåerna av VEGF. Däremot skilde sig inte nivåerna av IL-6 mellan patienter och friska kontrollpersoner.

– Det är viktigt att studera tillväxtfaktorer och inflammatoriska markörer hos patienter med olika psykiatriska diagnoser för att försöka förstå ifall dessa biologiska ändringar är diagnosspecifika. Svår depression är tydligt förknippad med ökad risk för suicidförsök. Att ha kvarstående depressionssymtom ökar risken för suicidalt beteende och VEGF kan spela en roll ifall man svarar på depressionsbehandling eller ej, säger Jussi Jokinen vid institutionen för klinisk neurovetenskap, en av forskarna bakom studien.

Publikation

Low vascular endothelial growth factor and interleukin-8 in cerebrospinal fluid of suicide attempters.
Isung J, Aeinehband S, Mobarrez F, Mårtensson B, Nordström P, Asberg M, et al
Transl Psychiatry 2012 Nov;2():e196