Publicerad: 2022-06-14 13:38 | Uppdaterad: 2022-06-14 13:57

Lägre antikroppsnivåer efter omikron hos personer som haft covid-19 tidigare

Bild: Getty Images
Bild: Getty Images

Forskare vid Karolinska Institutet och Danderyds sjukhus har följt personer som fått tre doser sars-cov-2-vaccin och jämfört deras immunsvar efter genomgången omikroninfektion. Resultaten, som publicerats i The Lancet Infectious Diseases, visar att de som inte haft covid-19 tidigare fick ett betydligt högre antikroppssvar än de som haft covid-19 innan de infekterades med omikronvarianten.

Tidigare forskning om infektion med andra sars-cov-2-varianter har tvärtom visat att kombinationen infektion och vaccin, så kallad hybridimmunitet, ger ett starkare immunsvar än enbart vaccin. 

Kan ha fler effekter på immunsvaret

Charlotte Thålin
Charlotte Thålin. Foto: Ludvig Kostyal

– Det är intressant att antikroppssvaret efter omikron var högre hos deltagare som inte hade haft en annan sars-cov-2-infektion innan omikroninfektionen och möter viruset för första gången, trots jämförbar symtombild och virusmängd. Vad detta beror på vet vi inte, men våra fynd belyser att tidigare infektion kan ha fler effekter på immunsvaret efter upprepade infektioner än dom vi kände till. Vi har hittills bara analyserat antikroppsnivåerna i blod och kanske ser det annorlunda ut i till exempel luftvägsslemhinnan, säger Charlotte Thålin, forskare vid institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus, Karolinska Institutet och bitr. överläkare vid Danderyds sjukhus.

Hon är ansvarig forskare för COMMUNITY-studien som resultaten bygger på. Den aktuella delstudien omfattade totalt 56 studiedeltagare, varav 16 haft konstaterad covid-19 innan de infekterades med omikronvarianten. Ingen i studien blev allvarligt sjuk i sin omikroninfektion och varken symtombild eller virusnivåer påverkades signifikant av tidigare genomgången infektion.

Lämnade regelbundet in blodprover

Efter infektionen lämnade deltagarna regelbundet in blodprover som analyserades avseende antikroppsnivåer mot spike-proteinet från ursprungsvarianten och från omikronvarianten av sars-cov-2. Resultaten visade att antikroppsnivåerna ökade 2-3 veckor efter omikroninfektion och var betydligt högre hos deltagare som inte hade haft covid-19 tidigare än hos tidigare infekterade deltagare.

Charlotte Thålin och Sebastian Havervall vid institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus, Karolinska Institutet
Sebastian Havervall. Foto: Ludvig Kostyal

– Vi befinner oss nu i ett läge där en andel av befolkningen har fått upp till fyra vaccindoser och mer eller mindre samtidigt blivit exponerade för en eller flera varianter av sars-cov-2-viruset. Hur dessa återkommande immuniseringar påverkar vårt immunsvar mot sars-cov-2 är inte klarlagt men viktigt att följa, säger Sebastian Havervall, doktorand vid institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus, Karolinska Institutet och bitr. överläkare vid Danderyds sjukhus.

COMMUNITY-studien, som totalt omfattar 2 149 medarbetare vid Danderyds sjukhus, drivs och genomförs i ett nära samarbete mellan Danderyds sjukhus, Karolinska Institutet, KTH, SciLifeLab, Uppsala universitet och Folkhälsomyndigheten. Studien finansieras av Jonas and Christina af Jochnick Foundation, Leif Lundblad med familj, Region Stockholm, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Hjärt-Lungfonden och SciLifeLab. Forskarna uppger att det inte finns några intressekonflikter.

Denna nyhetsartikel är baserad på ett pressmeddelande från Danderyds sjukhus

Publikation

”Immune responses after omicron infection in triple-vaccinated health-care workers with and without previous SARS-CoV-2 infection”. Kim Blom, Ulrika Marking, Sebastian Havervall, Nina Greilert Norin, Max Gordon, Marina García, Teghesti Tecleab, Wanda Christ, Mattias Forsell, Mia Phillipson, Peter Nilsson, Sara Mangsbo, Sophia Hober, Mikael Åberg, Jonas Klingström, Charlotte Thålin. The Lancet Infectious Diseases, online 9 juni 2022, doi: 10.1016/S1473-3099(22)00362-0.