Publicerad: 2022-04-20 10:16 | Uppdaterad: 2022-04-20 10:16

KI-medarbetare reste till Moldavien för att hålla utbildningar i masskadehantering

Moldaviens flagga på flaggstång mot blå himmel med lätta moln
Moldaviens flagga Foto: Getty Images

Sex KI medarbetare reste med kort varsel till Moldavien för att stötta hälso- och sjukvårdspersonal på plats genom utbildning i masskadehantering, triage och krigsskadebehandling. Insatsen skedde genom KI:s Centrum för hälsokriser och på uppdrag av WHO.

Moldavien delar en 400 kilometer lång gräns mot Ukraina. Sedan kriget i grannlandet bröt ut har Moldavien tagit emot över 200 000 flyktingar. Samtidigt växer oron för att Ryssland ska använda utbrytarrepubliken Transnistrien som en förevändning för att angripa även Moldavien. Landet är redan ett av Europas fattigaste länder och bräckligaste stater. Landets hälsobudget per capita är endast drygt 3% av motsvarande svensk budget.

Moldaviens hälsoministerium hade via Världshälsoorganisationen WHO bett om stöd för att organisera och genomföra masskadeövningar och utbildning för att handlägga krigsskador. Detta för att höja landets kapacitet när det gäller att hantera masskadesituationer, dels med tanke på kriget som pågår i grannlandet, dels på grund av risker inom landet. WHO i sin tur vände sig till KI och Centrum för hälsokriser, som genom ett samarbetsavtal med WHO står redo att sekondera expertpersonal för utbildning och övning.  

Sex medarbetare från KI åkte till Moldavien under helgen 19-20 mars för att påbörja arbetet med utbildningar veckan därpå.

Therese Djärv. Photo: Fredrik Österholm
Therese Djärv. Foto: Fredrik Österholm

Ett viktigt utbyte av erfarenheter och möjlighet att stödja varandra

 –  Men vi åkte inte dit för att direkt lära ut utan för att på ett kollegialt sätt dela vår kompetens att hantera många skadade och ge optimal vård. Vi skapade en möjlighet, ett utrymme, för träning, diskussion och reflektion tillsammans, sa Therese Djärv adjungerad professor på Institutionen för medicin, Solna.

Utbildningarna som gruppen höll i fokuserade på triage, prioritering, organisation och ledarskap, men innehöll även kliniska moment, som till exempel behandling av explosionsskador och ballistiska skador. Flera av utbildningsmomenten, bland annat de i triage, är till stor del utvecklade här på KI. Trettio chefer för akutmottagningar på tretton sjukhus i södra Moldavien deltog i den tre dagar långa kursen.

Gruppen stannade en vecka, men fick hela tiden vara medvetna om att händelseutvecklingen kunde förändras snabbt och att mycket kunde hända. Det viktigaste var att lyssna in behoven på plats och vara redo att anpassa sig.

 –  Utbytet av erfarenheter och att stödja varandra var det som har störst värde, för oss alla, poängterade Therese Djärv.