Publicerad: 2022-05-02 08:14 | Uppdaterad: 2022-05-02 08:14

Kortare förväntad livslängd för personer med fettlever

Foto på timglas med sand
Foto: Aron Visuals on Unsplash

I en ny studie publicerad i tidskriften Hepatology, visar en forskargrupp vid Karolinska Institutet att personer med fettlever förväntas leva nästan tre år kortare än normalbefolkningen.

Ying Shang
Ying Shang, institutionen för medicin, Huddinge. Foto: Privat

Personer som har blivit diagnosticerade med så kallad fettlever, löper en ökad risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdom och död, och har en cirka 2.8 år kortare förväntad överlevnad än normalbefolkningen. Detta visar sammanställd data som hämtats från ett stort antal svenska patienter. Risken för död efter en hjärtinfarkt eller stroke är dock fortfarande jämförbar med personer som inte har fettlever. Studiens resultat är viktiga eftersom de kan användas för att underlätta kommunikationen mellan läkare och patienter med fettlever.

–Det blir enklare att kommunicera kring patientens förväntade överlevnad samt kring vikten av bästa möjliga behandling, vilken förhoppningsvis även kan förbättra prognosen. Dessutom pekar resultaten på att man inte behöver undersöka levern för att se om patienter med hjärtinfarkt eller stroke är drabbade av fettlever, säger postdoc Ying Shang, vid institutionen för medicin, Huddinge på Karolinska Institutet, försteförfattare till studien.

Studien genomfördes genom omfattande datalänkningar mellan nationella register där man tittade på en mycket stor grupp av patienter med fettlever (>10.000). På så sätt kunde forskarna identifiera alla patienter med fettlever i Sverige och jämföra dessa mot normalbefolkningen. 

Hannes Hagström
Hannes Hagström, institutionen för medicin, Huddinge. Foto: Private

– I min forskargrupp har vi flera pågående projekt, där vi undersöker bättre sätt att identifiera vilka patienter med fettlever som löper högst risk för utveckling av allvarliga komplikationer såsom död, hjärt-kärlsjukdom, skrumplever och cancer, säger Hannes Hagström vid institutionen för medicin, Huddinge och seniorförfattare till studien.

Forskningen finansierades i huvudsak av Vetenskapsrådet, Region Stockholm, samt Cancerfonden.

Publikation

Risk of cardiovascular disease and loss in life expectancy in NAFLD
Ying Shang, Patrik Nasr, Linnea Widman, Hannes Hagström, Hepatology Online, 10 April 2022: doi.org/10.1002/hep.32519