Publicerad: 2012-06-28 00:00 | Uppdaterad: 2015-06-10 10:16

Koppling mellan grönsaker och akut pankreatit

En ny studie från Karolinska Institutet visar att det kan finnas en koppling mellan konsumtion av grönsaker och minskad risk för akut pankreatit, en akut inflammation i bukspottkörteln. Resultaten presenteras i vetenskapstidskriften Gut och bygger på data från över 80 000 män och kvinnor.

Tidigare forskning har indikerat att så kallade fria syreradikaler är kopplade till akut pankreatit. Under en attack av sjukdomen ökar mängden kroppsegna antioxidanter som har till uppgift att motverka effekten av fria syreradikaler. Forskarna har i denna studie undersökt om det finns ett samband mellan konsumtion av grönsaker och frukt, som innehåller antioxidanter, och risken för att utveckla icke-gallstensrelaterad akut pankreatit.

Studien bygger på en enkätundersökning om matvanor som 80 019 män och kvinnor i centrala Sverige fick svara på 1997. Forskarna räknade sedan ut antalet serveringar av grönsaker och frukt som deltagarna ätit dagligen under det senaste året. Under den 12-åriga uppföljningstiden kunde forskarna observera 320 fall av akut pankreatit som inte var orsakad av gallstenar – en relativt vanlig orsak till pankreatit.

Fem separata grupper

När det gäller grönsaks- och fruktkonsumtionen delades deltagarna in i fem separata grupper. Mängden frukt som konsumerades verkade inte påverka risken för akut pankreatit, men detta var inte fallet för grönsaker. Efter att ha kontrollerat för olika faktorer som kan påverka resultaten visade analysen att de som åt mest grönsaker – mer än fyra serveringar per dag – hade 44 procents lägre risk att utveckla akut pankreatit jämfört med de som åt minst – mindre än en servering per dag. Vidare verkade den skyddande effekten av grönsaker vara starkare bland de som drack mer än ett glas alkohol per dag (71 procents minskad risk) och bland dem som var överviktiga (51 procents minskad risk).

– Med tanke på att både grönsaker och frukt innehåller antioxidanter var avsaknaden av samband mellan frukt och risk för akut pankreatit oväntad, säger läkaren Viktor Oskarsson, doktorand vid Institutet för miljömedicin. En möjlig förklaring till detta kan vara innehållet av fruktos. Tidigare studier har indikerat att fruktos är kopplat till produktion av syreradikaler vilket skulle kunna motverka effekten av antioxidanter.

Om fynden i denna studie bekräftas av annan forskning, anser forskarna att ökad konsumtion av grönsaker kan hjälpa för att minska förekomsten av akut pankreatit som inte är orsakad av gallstenar.

Publikation

Vegetables, fruit and risk of non-gallstone-related acute pancreatitis: a population-based prospective cohort study.
Oskarsson V, Sadr-Azodi O, Orsini N, Andrén-Sandberg �, Wolk A
Gut 2013 Aug;62(8):1187-92