Publicerad: 2019-10-17 14:26 | Uppdaterad: 2023-09-06 10:04

KLOK-priset till Danderyds akademiska vårdcentral

Winners of KLOK-prize at Teachers' day 2019
Danderyds akademiska vårdcentral, vinnare av KLOK-priset 2019. Foto: Louise Grännsjö.

På Lärardagen 2 oktober delades årets KLOK-pris ut. Det gick i år till Danderyds akademiska vårdcentral för deras välorganiserade studentarbete.

Utmärkelsen får de för sitt arbete med att utveckla den pedagogiska miljön med studenten i centrum. Detta genom att tänka nytt, lyfta handledares kompetens och att stimulera och träna studenters lärande över professionsgränser.

- Förutsättningar för att lyckas är att få jobba i medvind och att vår verksamhetschef ger oss den, men även alla andra medarbetare och patienter är mycket viktiga i uppbyggnaden, säger Christina Olsson, samordnare vid Danderyds akademiska vårdcentral.

Interprofessionellt arbete utvecklar hela verksamheten

Danderyds akademiska vårdcentral tar emot studenter från många olika program och det ger förutsättningar att redan under utbildningen jobba interprofessionellt. Studenter i samverkan med patienten och medarbetaren bidrar till utveckling av hela verksamheten. 

Juryns motivering

KLOK-prize 2019
KLOK-priset 2019, framtaget av studenter vid Rikssglasskolan i Orrefors. Foto: Louise Grännsjö.

"Danderyds akademiska vårdcentral bedriver en till omfattning och innehåll imponerande pedagogisk verksamhet. Interprofessionellt lärande stimuleras och tränas genom interprofessionella seminarier och hembesök.

Handledarna får stöd och utveckling genom handledarmöten om interprofessionellt lärande och Peer learning. Ledningen stödjer och stimulerar även att handledarna går längre pedagogiska utbildningar. Danderyds akademiska vårdcentral har två pedagogiska ALF-projekt i vilka de interprofessionella hembesöken utvecklas och utvärderas och handledningsmodellen Peer learning implementeras. Projektresultat har presenterats på nationella och internationella konferenser."

Mottagare av priset: verksamhetschef Camilla Lannefors, AVC-samordnare Christina Olsson och adjungerade kliniska adjunkterna Jenny Nilsson, Katarina Krokstedt och George Iverieli.

Om KLOK-priset

KLOK står för kliniskt lärande genom organisations- och kompetensutveckling och prissumman är 50 000 kr.

Om Lärardagen

Lärardagen är en dag för inspiration och kunskapsutbyte för alla som är intresserade av utbildningsfrågor inom KI.