Publicerad: 2019-10-21 10:00 | Uppdaterad: 2023-02-21 12:50

Fokus på digitaliseringens möjligheter på Lärardagen 2019

Hur kan vi använda digitala verktyg för att utveckla utbildningen och förbereda studenterna för arbete inom framtidens hälso- och sjukvård? Det var fokus när närmare 200 lärare samlades på Lärardagen 2 oktober.

Maria Watter, enhetschef Undervisning och Lärande och Annika Östman Wernerson, vicerektor och ordförande i kommittén för utbildning, öppnade årets Lärardag i Jan-Åke Gustafssonsalen, NEO.

Maria Watter speaking on Teachers day
Maria Watter, Enheten för Undervisning och lärande

- Jag drivs av att göra världen till en lite bättre plats. Kanske är det samma för er, inledde Maria Watter.

Annika Östman Wernerson lyfte utbildning kopplat till KIs Strategi 2030, där en övergripande målsättning är att ”interprofessionellt lärande, livslångt lärande och internationalisering ska känneteckna vår utbildning” och att KI ska vara ett universitet som präglas av pedagogiskt nytänkande.

Hälso- och sjukvårdens digitalisering ställer krav på digital kompetens hos framtidens medarbetare, dagens studenter, och det gör digitaliseringsfrågan viktig när det kommer till utbildningsinnehållet. På plats var närmare 200 medarbetare som är aktiva i undervisning, både ute i verksamheter och mer förankrade inne på campus, redo att diskutera och ta emot konkreta tips.

Den digitala miljön är gemensam för hela lärosätet

Programmet innehöll bland annat en föreläsning via Zoom med Alastair Creelman, specialist inom e-lärande vid Linnéuniversitetet i Kalmar.

- När det kommer till teknik och nya arenor kan man ställa frågan vem det är som är på distans - studenten, eller kanske universitetet? Den digitala miljön är gemensamma för hela lärosätet.

Och hur påverkar det lärarrollen när vi digitaliserar mer? Nya arenor innebär också nya attityder och pedagogik och det finns självklart utmaningar med digitala verktyg i undervisningen. Alastair påpekade att bristfällig support kan vara en av dem, men också olika förväntningar från studenterna på en lärare som föreläser, kontra mycket (digital) interaktion och arbete tillsammans med andra studenter.

Patrik Sundström som leder SKLs (Sveriges kommuner och landsting) arbete med digitalisering i sjukvården och socialtjänsten pekade på de stora utmaningar som hälso- och sjukvården står inför. Han konstaterade att man kan se digitalisering som störande eller stödjande. Patrik hänvisade också till utredningen ”VIP i vården?” (Vårdanalys) kring de utmaningar som vården behöver hantera till följd av att allt fler lever med två eller flera kroniska sjukdomar.

Patrik Sundström speaking on Teachers day 2019
Patrik Sundström, Sveriges kommuner och landsting

- De kroniska sjukdomarna står i dag för en stor del av landets totala sjukvårdskostnader. Men mycket av sjukvården är för den som har akuta besvär. Många patienter, och sjukvårdspersonal, skulle kunna hålla mycket mer koll på sjukdomen med hjälp av digitala verktyg istället för att patienten ska söka regelbunden vård och sitta i telefonköer och väntrum.

Patrik påminde också om att när patienter söker vård har de själva inte behov av att veta om det är primär- eller specialistvård, vi har tvingat in dem i vårt sätt att organisera vård. Som patient önskar man en sömlös och tillgänglig kontakt, och där kan vi nyttja digitaliseringen bättre.

Erfarenheter och konkreta exempel på KI

Teachers chatting at Teachers' Day
Mingel på Lärardagen

Efter kaffe och högljudd mingelpaus delade några lärare på KI med sig av sina erfarenheter och exempel av digitala verktyg i undervisningen. Åsa Eriksson, adjunkt vid Institutionen för klinisk neurovetenskap och Anna Wiik, universitetsadjunkt vid Institutionen för Laboratoriemedicin, berättade och gav tips på hur de använder lärplattformen Canvas i undervisningen. Anne H Berman, docent i klinisk psykologi vid Institutionen för klinisk neurovetenskap, visade hur hon använt sig av virtuella patienter och vad det inneburit för studenternas lärande och Shervin Shahnavaz, universitetsadjunkt vid Kompetenscentrum för psykoterapi, berättade hur hans studenter fått använda rollspel för scenarion kring tandvårdsrädsla och därefter utvärderat sina egna insatser med hjälp av bedömningsmatriser.

Som avslutning visade Marcus Emas och Johanna Gårdman, IKT-pedagoger på Enheten för Undervisning och Lärande, exempel på hur video kan användas för att fånga studenternas intresse och skapa förutsättningar för ett aktivt lärande.

Årets KLOK-pris delades ut

Före lunch delades årets KLOK-pris (Kliniskt lärande genom organisations- och kompetensutveckling) ut, i år till Danderyds Akademiska vårdcentral för gott ledarskap och välorganiserat arbete med studenter och lärande i fokus.

På eftermiddagen fick deltagarna möjlighet att delta i en rad korta workshops med fokus på verktyg och tjänster att använda i undervisningen, som kursdesign med ABC-metoden, att producera eget undervisningsmaterial och webbmöten via Zoom.

Under Lärardagen pågick diskussioner samtidigt på lärplattformen Canvas, något som visar på en stor nyfikenhet på nya lösningar i undervisningen.

Marie Bergström, projektledare för Lärardagen, avslutar:

Teresa Sörö och Marie Bergström at the Unit for Teaching and Learning

- I arbetet med Lärardagen har vi på UoL själva fått spana på omvärlden och ser att många lärosäten har utvecklat undervisningen, skillnaden mellan campuskurser och e-utbildning suddas ut. Inspirerade av entusiasmen och de goda exempel som finns bland våra lärare ser jag och mina kollegor framemot att fortsätta utveckla undervisningen på KI.

Fortsätt diskussionen

Ta del av presentationsmaterial, frågor och fortsätt gärna diskussionen på Lärardagen i Canvas.