Publicerad: 2024-05-07 09:40 | Uppdaterad: 2024-05-07 12:54

Lärare på LIME i framgångsrik utbildning

Kursen ”Medicinpedagogiskt utvecklingsprojekt: en fördjupningskurs” skapar förutsättningar för KI:s lärare med kompetenshöjning och ökat nätverkande som följd.

Kursansvariga lärare på KI bör ha 10 veckors högskolepedagogisk utbildning, vilket gör att det finns ett ökande behov av fortsättningskurser. Samtidigt har många lärare egna idéer på pedagogiska projekt de vill genomföra men som hindras av att det kan vara svårt att hitta tid, rätt stöd och sammanhang.

I samarbete med Stockholm Trio och UoL utvecklades därför ”Medicinpedagogiskt utvecklingsprojekt: en fördjupningskurs” med syftet att stötta lärare på LIME att genomföra pedagogiska utvecklingsprojekt. 

Medicinpedagogiskt utvecklingsprojekt: en fördjupningskurs

"Medicinpedagogiskt utvecklingsprojekt: en fördjupningskurs" är en fortsättningskurs där deltagarna jobbar med sina egna projekt, tillsammans med sina kollegor! 

Sex deltagare på LIME har gått kursen och genomfört projekt och sex personer från LIME, med minst 10 veckors högskolepedagogisk utbildning, har varit handledare. För att ytterligare främja nätverkande samt kunskapsutbyte delades kursdeltagarna in i par av kursledarna.

Kursen har pågått under åtta månader med seminarier, gemensamma träffar, projektgenomgångar och individuell handledning, och avslutades med att deltagarna presenterade sina projekt under en halvdag på LIME (24 april 2024).

Deltagarnas tankar

Vi frågade två av deltagarna om deras projekt och vad de tar med sig från kursen.

Gruppbild med nio av deltagare, handledare och ansvariga för kursen.
Hanna Jansson, Carl Savage, Pamela Mazzocato, Terese Stenfors, Susanna von Holst, Mia von Knorring, Azadeh Chizarifard, Madelen Lek, Agnes Elmberger Foto: Marie Lind

Azadeh Chizarifard, statistiker vid Enheten för Medicinsk Statistik (MedStat) vid LIME

"I mitt projekt utvärderade jag statistikundervisningen i en av våra MedStat-kurser, "Medical Medical Statistics: Regression Models," på avancerad nivå. Mitt förslag fokuserade på att implementera den anpassade PBL-ansatsen för att utveckla 'statistisk läskunnighet', med tanke på hur målen för statistikundervisningen kan flyttas mot utveckling av statistisk läskunnighet och ett fokus på att skapa en balans mellan teori- och tillämpningsdelarna.

Att lära känna de andra lärarna samt vilka kurser vi har på LIME gjorde att jag fick lära mig mer om olika discipliner inom KI. Dessutom fick jag möjlighet att dela mina utmaningar och få professionella och vetenskapliga förslag från mina LIME-kollegor."

Susanna von Holst, assisterande lektor vid Enheten för Bioentreprenörskap (UBE) vid LIME

"Mitt projekt handlade om lärande och värdeskapande i samarbetet mellan akademi och industri genom de praktikplaceringar vi har på vårt masterprogram, MBE. Förhoppningsvis kan insikterna tillämpas på andra utbildningar vid KI som inkluderar praktik, som VFU, eftersom nyckelfaktorer för samverkan mellan intressenter kan vara likartade oavsett vilket ämne som studeras.

Att arbeta tillsammans med andra på LIME var bra! Du får veta mer i detalj vad andra gör och även vilka de är som personer. Jag tror att detta är ett sätt att även hitta potentiella samarbeten kring utbildning.  Så bland det bästa var att träffas, ifrågasätta och diskutera pedagogik och lärdomar, som vi gjorde på KI-seminarierna. Det hade jag gärna kunnat ha mer av, eftersom utbyte av idéer och kunskap hjälper oss alla framåt."

Deltagare

 1. Susanna von Holst - Academia and industry co-production through Practical placement - an educational and value creation perspective
 2. Pamela Mazzocato - Research-based evaluation of a leadership program for senior leaders in health care
 3. Azadeh Chizarifard - Modified PBL approach in the "Regression course"
 4. Carl Savage - Becoming Deliberately Developmental
 5. Hanna Jansson - The 'troublesome' bioentrepreneurship
 6. Lisa Smeds Alenius 

Handledare

 1. Juha Nieminen
 2. Angelica Fredholm
 3. Madelen Lek
 4. Mia von Knorring
 5. Jayne Alfredsson
 6. Anna Bonnevier 

Kursledare

Terese Stenfors & Agnes Elmberger

Nästa kurstillfälle

UoL erbjuder nu andra institutioner, avdelningar eller motsvarande som vill göra motsvarande satsning möjlighet att göra det i samverkan med dem. Kontakta Terese Stenfors för mer information.  

BAKGRUND

Efter att en utvärdering av forskningsanknytningen av LIME:s undervisning bland annat visade att tidigare interna satsningar varit mycket uppskattade och att det fanns flera lärare som ännu inte hade 10 veckors högskolepedagogisk utbildning valde LIME att satsa på Medicinpedagogiskt utvecklingsprojekt: en fördjupningskurs

Kursen är en pilot i samverkan med UoL och Stockholms universitet, där LIME satsade interna medel för genomförandet. Kursen består av två parallella delar, dels en skrivdel som levererats av SU, dels en seminarieserie som ges på LIME. Seminarieserien syftar till att samla alla deltagare regelbundet, eftersom forskning visar att det ofta ger bättre resultat om flera från samma enhet går en kurs tillsammans om man vill få igenom förändring på arbetsplatsen.

Kontakt