Publicerad: 2021-11-10 16:45 | Uppdaterad: 2021-11-29 15:04

KI:s Kulturpris 2021 tilldelas Carol Tishelman och DöBra-projektet

Carol Tishelman och logotype till DöBra-projektet.

Professor Carol Tishelman vid institutionen för lärande, informatik, management och etik och hennes team har tilldelats utmärkelsen KI Kulturpris 2021 för forskningsprojektet DöBra.

Vinnaren utses av KI:s Kulturråd genom att en eller flera personer vid KI, vars värdefulla insatser främjat mötet mellan kultur och vetenskap, såväl inom kultursfären vid KI och/eller i dess samspel med samhället, inom utbildning och/eller forskning belönas med en utmärkelse.

Utmärkelsen, som utgörs av ett diplom, en litografi samt en terracotta-skulptur, överlämnas av rektor på Medicinska Föreningen under Kulturdagen, onsdagen den 10 november inför stor publik.

Rebecca Lagercrantz, konstnär och KI-anknuten barnläkare och docent Ulrik Kvist, ANOVA, fick hedersomnämnaden för sina konstnärliga och kulturella gärningar under många år i gränslandet Kultur och Vetenskap.

Motiveringen lyder

Professor Carol Tishelman och hennes team får KI:s kulturpris 2021 för sitt innovativa arbete med forskningsprogrammet DöBra. De har i sin forskning visat en enastående förmåga att kombinera konst och vetenskap för att väcka och undersöka frågor kring döende, död och sorg.

Carol Tishelman och hennes team har i partnerskap med individer – friska som sjuka, närstående, vårdpersonal, föreningar och andra samhällsgrupper och instanser och genom interdisciplinära samarbeten bedrivit deltagande forskning om hur kultur, miljö och samtal kan stödja människor att förbereda sig inför livets slut.

Stor vikt har lagts vid nyttiggörande och spridning av forskningsresultat, via utställningar och interaktiva events i samarbete med museer och intresseföreningar.

Gruppen DöBra tar emot KI:s kulturpris 2021.
Från vänster: Rektor Ole Petter Ottersen, Max Kleijberg, Ida Goliath, Carol Tishelman, Eskil Degsell, ordförande Kulturrådet Ingemar Ernberg. Foto: Ida Goliath