Publicerad: 2021-09-08 15:57 | Uppdaterad: 2023-07-10 10:55

Kick off för forskarskolan i hälsovetenskap

Gruppbild med doktorander, handledare samt ledning från starten av forskarskolan i hälsovetenskap, 6 september 2021:
Doktorander, handledare samt ledning vid starten av forskarskolan i hälsovetenskap, 6 september 2021. Foto: Annika Clemes

Den 6 september var det start för den nya forskarskolan i hälsovetenskap, FiH, som är en uppföljare till den tidigare forskarskolan i vårdvetenskap.

Bandklippning vid starten av forskarskolan i hälsovetenskap. Fr.v. Marina Olsson, samordnare, Kay Sundberg, forskarskoledirektor och Maria Hagströmer, ordförande.
Bandklippning vid starten av forskarskolan i hälsovetenskap. Fr.v. Marina Olsson, samordnare, Kay Sundberg, forskarskoledirektor och Maria Hagströmer, ordförande. Foto: Martin Lindström

Forskarskolan anordnas av Karolinska Institutet i samarbete med Region Stockholm med syfte att stärka den hälso- och vårdvetenskapliga utbildningen på forskarnivå samt stimulera forskning av hög kvalitet.

Fjorton nyregistrerade doktorander ska ta sig an spännande projekt inom metodutveckling, process- och effektutvärdering, genomförbarhetsstudier, eller implementeringsstudier. De fjorton projekten skall genomföras vid fyra av KIs institutioner varav tio tillfaller NVS.

Kontakt

Kay Sundberg Lektor
+46852483572