Publicerad: 2018-11-26 14:32 | Uppdaterad: 2018-11-26 15:19

KI och SLL samarbetar med Philips i utveckling av bildanvändning i vården

Radiologiska bilder spelar en allt större roll i vården – för diagnos, behandling och uppföljning av patienten. KI och Philips har ingått ett samarbete för att möta morgondagens kliniska behov.

KI och Philips har sedan november 2016 ett ramavtal som underlättar för att sätta upp gemensamma forsknings- och innovationsprojekt.

Samarbetet mellan KI och Philips har sitt ursprung i det innovationspartnerskap som Philips och Stockholms läns landsting och Karolinska Universitetssjukhuset ingick 2014. Det 14 år långa partnerskapet ger förutsättningar att arbeta långsiktigt och effektivt för att driva utvecklingen av bildanvändning i vården. Philips har etablerat en forskningshub med forskningspersonal på plats på Karolinska Universitetssjukhuset.

Innovationspartnerskapet bygger på den så kallade triple-helix-modellen där industri, akademi och sjukvård samarbetar för att utveckla vården. Den akademiska forskningen som bedrivs på KI är således en viktig komponent i samarbetet.

Tre fokusområden för samarbetet med stor potential för innovation inom högspecialiserad vård har identifierats:

  • stroke
  • icke-avancerad prostatacancer
  • minimalinvasiv kirurgi