Publicerad: 2021-01-29 16:12 | Uppdaterad: 2021-02-08 10:20

KI och Makerere University etablerar kompetenscentrum för hållbar hälsa

Karolinska Institutet och Makerere University har ingått ett avtal om att etablera Centre of Excellence for Sustainable Health (CESH), ett kompetenscentrum för att främja partnerskap och utveckla kapacitet, resurser och verktyg för forskare och beslutsfattare i hela världen. Avtalet är nästa steg i ett fördjupat samarbete mellan lärosätena.

KI:s rektor Ole Petter Ottersen och Barnabas Nawangwe, rektor vid Makerere University signerar samarbetsavtal 29 januari 2021.
KI:s rektor Ole Petter Ottersen och Barnabas Nawangwe, rektor vid Makerere University signerade 29 januari 2021 ett samarbetsavtal för att etablera ett kompetenscentrum för hållbar hälsa . Foto: Ulf Sirbom, Bildmakarna.

Hållbar hälsa är inspirerat av de globala målen för hållbar utveckling och är ett multidisciplinärt område som innefattar utbildning, forskning och praxis för att förbättra hälsa och välbefinnande för alla, inom ramen för de planetära gränser som upprätthåller livsuppehållande ekosystem. Genom att engagera globala nätverk och samhällen i ömsesidig innovation och lärande strävar detta område efter att implementera kunskaper via motståndskraftiga system för att uppnå hälsorättvisa för människor i hela världen.

Stefan Swartling Peterson
Stefan Swartling Peterson, professor i global omställning för hälsa vid institutionen för global folkhälsa, KI. Foto: N/A.

– Vi behöver lära oss tillsammans och av varandra för att övervinna pandemin och de hälsoutmaningar som människor och planeten står inför, säger Stefan Swartling Peterson, medlem i CESH:s styrgrupp och nyligen utnämnd professor i global omställning för hälsa vid institutionen för global folkhälsa, Karolinska Institutet.

Etablerandet av kompetenscentrumet för hållbar hälsa är en central del i förverkligandet av Karolinska Institutets Strategi 2030.

– Utifrån våra erfarenheter med covid-19 ser vi ett akut behov av att bygga upp en universell beredskap när det gäller hälsa, och jag är övertygad om att det nya kompetenscentrumet kommer att bidra avsevärt till detta. Min vision är att Centre of Excellence for Sustainable Health kommer att förändra hur forskning och styrdokument formuleras och bedrivs inom området hållbar hälsa, förklarar Karolinska Institutets rektor Ole Petter Ottersen.

Påskyndande av genomförandet av Agenda 2030

Kompetenscentrumet för hållbar hälsa drar nytta av det befintliga partnerskapet mellan Karolinska Institutet och Makerere University.

– Detta är ett betydelsefullt nästa steg i det långvariga samarbetet mellan Makerere University och Karolinska Institutet. Vårt fördjupade partnerskap kommer att vara en viktig del i att stärka insatserna för att uppnå de globala målen för hållbar utveckling som anges i FN:s Agenda 2030, säger Barnabas Nawangwe, rektor vid Makerere University.

Kapacitetshöjning, nätverksbyggande och utveckling av forskningsprojekt

Den huvudsakliga verksamheten kommer att innefatta kapacitetshöjning och kompetensutveckling av yrkesverksamma inom hållbar hälsa, samt förbättring av verktyg, resurser och forskningsprojekt för att ta itu med brådskande globala hälsofrågor.

Professor Rhoda Wanyenze, Makerere University
Professor Rhoda Wanyenze, Makerere University. Foto: N/A.

– Kompetenscentrumet kan underlätta utvecklandet av ett globalt nätverk för hållbar hälsa. Vi vill driva en agenda för hållbar hälsa genom att tillhandahålla resurser och verktyg till forskare, studenter, yrkesverksamma och beslutsfattare på global nivå, säger projektledare vid Makerere University, professor Rhoda Wanyenze.

Centre of Excellence for Sustainable Health är ett virtuellt kompetenscentrum och verksamheten kommer att utgå från en webbplattform som innefattar en webbportal och en plattform för e-lärande.