Publicerad: 2023-09-26 11:26 | Uppdaterad: 2023-09-26 15:27

KI-forskaren Anna Wedell får IVA:s Guldmedalj 2023

Dekorativ bild.
IVA:s Guldmedalj. Foto: IVA.

Anna Wedell, professor vid Karolinska Institutet, har tilldelats Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) Guldmedalj 2023 för sina insatser inom precisionsmedicin. Denna guldmedalj har delats ut sedan 1921 för framstående insatser inom teknik, ekonomi, näringsliv och samhälle.

Anna Wedell, professor vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet, forskar om gener som orsakar medfödda sjukdomar i ämnesomsättningen för att i detalj förstå mekanismerna bakom mitokondriesjukdomar och andra sjukdomar som drabbar hjärnans ämnesomsättning.

Anna Wedell är också överläkare vid Centrum för medfödda metabola sjukdomar (CMMS), Karolinska Universitetssjukhuset och föreståndare för Precisionsmedicinskt centrum Karolinska (PMCK).

Forskningens mål är att med ett tvärvetenskapligt, translationellt, arbetssätt förbättra diagnostik och behandling för drabbade familjer, och att skapa en modell som kan spridas till fler sjukdomsområden.

Porträtt på Anna Wedell
Anna Wedell. Foto: Stefan Zimmerman.

– Det har varit en fantastisk resa att vara med och utveckla nya verktyg och arbetssätt som integrerar den kraftfulla genomiken djupt in i den högspecialiserade sjukvården, med dramatisk nytta för våra patienter. Vi har skapat en multidisciplinär gränsöverskridande samarbetskultur som utgör en viktig grund för den framväxande precisionsmedicinen, säger Anna Wedell.

I sin motivering skriver IVA att ”Akademiens Guldmedalj tilldelas professor Anna Wedell för sin insats i att utveckla bioinformatiska verktyg och tvärdisciplinära arbetssätt som medfört att precisionsmedicin för sällsynta ärftliga sjukdomar kan användas inom olika sjukdomsområden, vilket lett till att det går att förebygga svåra sjukdomstillstånd eller tidig död.”

Anna Wedell mottar IVA:s Guldmedalj vid en högtidssammankomst i Stockholms stadshus.