Publicerad: 2022-04-26 15:04 | Uppdaterad: 2022-04-28 15:12

KI-forskare får ERC Advanced Grant – för tredje gången

Professor Patrik Ernfors. Foto: Martin Stenmark.
Professor Patrik Ernfors. Foto: Martin Stenmark

Patrik Ernfors har tilldelats årets ERC Advanced Grant som är ett av Europas mest prestigefyllda program för forskningsfinansiering. Det är tredje gången han får anslaget.

Patrik Ernfors är professor i vävnadsbiologi vid institutionen för medicinsk biokemi och biofysik. Forskningsprojektet "Descending control of pain" som nu finansieras av Europeiska forskningsrådet (ERC) handlar om hur upplevelsen av smärta påverkas av vår sinnesstämning.

Exempelvis kan smärta tillfälligt lindras när vi befinner oss i stress, medan andra mentala tillstånd gör att smärtan känns värre. Forskarna vill förstå de bakomliggande mekanismerna, som har att göra med hjärnans förmåga att reglera smärtsignaler från kroppen.

Ett nytt forskningsområde

Att få ERC Advanced Grant för tredje gången är en stor glädje och lättnad för Patrik Ernfors.

– Anslaget gör att vi kan ge oss in i ett nytt forskningsfält och vi har fullt av idéer och spännande frågeställningar som vi vill hitta svar på. Utan anslaget hade det varit mycket svårt att alls kunna driva denna forskningslinje, säger han.

Forskningen kommer att bidra till en förståelse för kronisk smärta och hur den påverkas av olika sinnesstämningar.

– Det finns stora medicinska behov av att hitta nya läkemedel för smärtlindring. En förståelse kring de cellulära och molekylära mekanismerna för smärta skapar möjligheter för att hitta nya sätt att ta fram smärtlindrande läkemedel, säger Patrik Ernfors.

Fakta ERC AdG

Patrik Ernfors är en av 253 ledande forskare i Europa som i år tilldelas ERC Advanced Grant. Totalt delar ERC ut 624,6 miljoner euro denna ansökningsomgång.

Läs mer i ett pressmeddelande från ERC